Artikel 1-lezing 2019: Discriminatie door algoritmes

De Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht organiseren op 5 april 2019 de jaarlijkse Artikel 1-lezing. Dit keer gaat het over discriminatie door algoritmes.

Algoritmes bepalen in toenemende mate ons leven. Vaak is dat handig: we krijgen nuttige resultaten te zien als we een zoekmachine gebruiken, algoritmes kunnen helpen grote hoeveelheden beslissingen snel te nemen, en ze kunnen zelfs de politie aanwijzingen geven over risicogebieden. Tegelijkertijd schuilen er risico’s van discriminatie in het gebruik van algoritmes. Vaak zijn er (onbewust) stereotypen ingebouwd in algoritmes of zijn de data waarmee ze werken gekleurd. Daardoor kan hun toepassing nadelig uitwerken voor bepaalde personen of groepen. Te denken is aan prijsdiscriminatie op internet, waarbij bijvoorbeeld de prijs van een barbecue afhankelijk is van de vraag of een man of een vrouw hem wil kopen, of aan een algoritme dat tot gevolg heeft dat de politie vaker surveilleert in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen.

De jaarlijkse Artikel 1-lezing van de Universiteit Utrecht – ondertussen een begrip – wordt dit jaar dan ook gewijd aan discriminatie door algoritmes. Vanwege de veelzijdigheid en complexiteit van het onderwerp zullen vier sprekers specifieke aspecten van dit soort discriminatie belichten.

  • Jeroen van den Hoven (hoogleraar ethiek en technologie aan de TU Delft) zal een technologisch-ethisch perspectief geven op de materie;
  • Bart Jan van Ettekoven (voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam) besteedt aandacht aan de vraag hoe in de rechtspraak met het risico van discriminatie door algoritmes wordt omgegaan;
  • Anna Gerbrandy (hoogleraar mededingingsrecht bij de Universiteit Utrecht) gaat in op de vraag hoe regulering van nieuwe technologieën het beste vorm kan krijgen;
  • Frederik Zuiderveen Borgesius (onderzoeker bij LSTS Law, Science, Technology & Society, Vrije Universiteit Brussel) bespreekt de problematiek vanuit het gegevensbeschermingsrecht en de Europese gelijkebehandelingsrichtlijnen.

Praktische informatie
Datum: 5 april 2019
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur (thee en koffie vanaf 14.30 uur; borrel tot 18.00 uur)
Locatie: Academiegebouw Utrecht (Domplein 29, Utrecht)