Debat over artikel 23: Vrijheid van Onderwijs. De Symbolische Rechtbank

Zondag 26 mei 19, 15.30 uur, De Balie, Amsterdam

Is vrijheid van onderwijs nog wel zo’n goed idee? Met het gevecht tussen de Nederlandse overheid en het Haga Lyceum in Amsterdam over het voortbestaan van de school, staat de discussie over de zin en onzin van Artikel 23 weer op de publieke agenda. Inmiddels een paar weken na het conflict en voorbij de waan van de dag onderzoekt De Balie in een symbolische rechtbank dit vaak bekritiseerde stukje grondwet.

Topadvocaat Gerard Spong richt als uitdager zijn pijlen op de onderwijsvrijheid. Volgens hem moet het artikel worden geschrapt, of op zijn minst grondig worden aangepast. Verdediger en tevens topadvocaat Wouter Pors beriep zich tijdens rechtszaken al talloze keren op Artikel 23 om zijn cliënten vrij te pleiten van te veel overheidsbemoeienis.

Frans Bauduin is amicus curiae, oftewel ‘vriend van de rechtbank’ en Bahram Sadeghi is gelegenheidsrechter en presentator. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, geeft in een minicollege voorafgaand aan de symbolische rechtbank uitleg over het grondwetsartikel. Rechtbanktekenaar Petra Urban zorgt voor een portret van het veel bediscussieerde Artikel 23.

Meer informatie en tickets.

Adres en route.