Congres: ‘De aanpak van mensenhandel. Preventie, signalering, opsporing en vervolging’

Meld u aan voor het jaarcongres van Studiecentrum Kerckebosch over ‘De aanpak van mensenhandel. Preventie, signalering, opsporing en vervolging’ op 17 april aanstaande in Veenendaal. Leden van het NJCM krijgen 10% korting bij hun aanmelding!

Onderwerpen die centraal staan:

 • Samenwerking gemeenten, politie, opsporingsdiensten en justitie
 • Aanbevelingen Nationaal Rapporteur Mensenhandel
 • Laatste stand van zaken en resultaten
 • Actieve signalering en preventie
 • Routing van signalen
 • (nieuwe) bestuurlijke instrumenten gemeenten
 • Bouwen van maatschappelijke coalities
 • Dilemma’s in onderzoek en opsporing
 • Mogelijkheden samenwerking en informatieuitwisseling
 • Bewijsvoering
 • Positie en problematiek van (minderjarige) slachtoffers
 • Cases & lessons learned
 • Trends en ontwikkelingen
 • Adviezen en oplossingsrichtingen

Programma

In het ochtendprogramma gaan de sprekers in op de laatste stand van zaken en resultaten. Nieuwe ontwikkelingen in beleid en aanpak worden tegen het licht gehouden. Instrumenten, methoden en oplossingsrichtingen besproken. Met aandacht voor nieuwe wetgeving en relevante jurisprudentie.

In het middagprogramma vindt verdieping plaats op specifieke thema’s. Deelnemers ontvangen informatie, kunnen vragen stellen en discussiëren met de sprekers, collega’s en ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Leren van cases en van elkaar staat hier centraal.

Doelgroep

Politie, Koninklijke Marechaussee, Gemeenten, RIEC’s, BIBOB-ambtenaren, Inspectie SZW (SIOD), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Hulpverlening, Mensenrechtenorganisaties, Belastingdienst, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), UWV, Zorgpartners, Rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, Advocaten.

Actuele informatie

Zie voor meer informatie over de sprekers en het volledige programma: www.congresmensenhandel.nl

Tijd: van 8.30 tot 16.45 uur, aansluitend borrel

Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal

Aanmelden en korting

Deelname aan het jaarcongres levert 5 PO-punten op.

De korting geldt uitsluitend voor NJCM-leden en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen. Neem voor u zich gaat aanmelden contact op met NJCM@law.leidenuniv.nl voor de kortingscode.

KLIK HIER voor AANMELDEN.