Crowdfunding: draag bij aan publieksuitgave VN-aanbevelingen voor vrouwenrechten in Nederland

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zamelt geld in om een publieksversie te kunnen maken van de conclusies en aanbevelingen van het VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW) aan de Nederlandse regering.

Het doel van de publieksversie (in E-pub) is om deze belangrijke informatie toegankelijk te maken voor lokale organisaties en het bredere publiek. Geen letterlijke vertaling dus van de conclusies en aanbevelingen, maar een samenvatting voorzien van de nodige context per onderwerp en heldere uitleg over het VN-Vrouwenverdrag en de juridische status ervan.

Voor tekstproductie en ontwerp dient een fatsoenlijke vergoeding te worden betaald, vindt het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Daarom vraagt het Netwerk zowel organisaties als individuen om een financiële bijdrage om dit initiatief te kunnen verwezenlijken. Elk bedrag – klein of groot – wordt zeer gewaardeerd!

U kunt doneren op NL 82 TRIO 01 98 51 84 71 t.n.v. ‘VVR inzake Netwerk’.

Vanwege de ANBI-status van de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Lees meer over deze crowdfudingactie van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.