Cursus Human Rights for Open Societies start op 4 september 2017

Op 4 september 2017 begint de nieuwe, en alweer vierde, ‘Massive Open Online Course’ ‘Human Rights for Open Societies – An Introduction to the European Convention on Human Rights’.

Deze online cursus is bedoeld voor iedereen die een interesse heeft in mensenrechten en een open en democratische samenleving.

De voertaal van de cursus is ENGELS.

Mensenrechten staan overal ter wereld onder druk. Vreedzame protesten worden gewelddadig uiteengeslagen.  Verkiezingen worden gemanipuleerd. En minderheden worden vaak uitgesloten van het besluitvorming. Dit zijn maar een paar voorbeelden van bedreigingen van een open samenleving waar iedereen vrij is en op gelijke voet kan participeren. Voor het bestaan van een open samenleving is daarom een solide bescherming van mensenrechten nodig. Maar het krijgen van die bescherming is vaak een taai gevecht.

In deze cursus introduceren Antoine Buyse, hoogleraar Mensenrechten, Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele rechten, en Dr Paulien de Morree een van ’s werelds meest complexe mensenrechtensystemen: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit mensenrechtenverdrag is een van de meest succesvolle instrumenten ter bescherming van de menselijke waardigheid, en een cruciaal instrument voor het bereiken van een open samenleving. De cursus behandeld onderwerpen als vrijheid van meningsuiting en demonstratie, het kiesrecht en het discriminatieverbod.  De cursus buigt zich ook over de rechten van migranten, ongedocumenteerden en andere kwetsbare groepen. En uiteraard wordt ook gekeken of en op grond van welke criteria grondrechten beperkt mogen worden.

Inschrijving is GRATIS. Schrijf je in door hier te klikken.

  • Deelnemers betalen alleen een vergoeding als zij aan het einde van de cursus een certificaat willen ontvangen.