Gezocht: managing editor voor het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten is het toonaangevende vaktijdschrift op het terrein van de mensenrechten in Nederland. De redactie van het NTM is op zoek naar een nieuwe managing editor om het productieproces van het tijdschrift te beheren. De managing editor voert zijn werkzaamheden uit onder leiding van de hoofdredacteur en ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Taken

De managing editor is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de coördinatie van het productieproces, inhoudende: het verzamelen van de ingezonden kopij, het ondersteunen van redacteuren bij het terugkoppelen van het redactioneel commentaar aan auteurs, het begeleiden van de redactie-assistent bij de eindredactie, het aansturen van de lay-out medewerker, de coördinatie van de drukproeven-check en het versturen van de definitieve stukken naar de drukker.
  • het voorbereiden van vergaderingen, waaronder: het opstellen van de agenda, het anonimiseren van de ingezonden stukken, het toevoegen van de beoordelingsformulieren, het printen en verzenden van stukken, het maken van de concept-inhoudsopgave.
  • het notuleren bij vergaderingen en het schrijven van een verslag.
  • het onderhouden van contacten met (potentiële) auteurs, de chroniqueurs van de vaste kronieken, de redactie-assistent, de lay-out medewerker en de drukkerij.

Wie zoeken wij?

Vereiste is dat je affiniteit hebt met en kennis van mensenrechten en liefst heb je al een netwerk hebt in het veld. Bovenal ben je enthousiast en bereid om je actief in te zetten voor het werk van de redactie. Bij voorkeur werk je al in de academische wereld en kun je de werkzaamheden van de managing editor daarmee combineren (maar dit is niet noodzakelijk).

Wat heeft het NTM te bieden?

Naast de jaarlijkse vergoeding geeft de functie je toegang tot een uitgebreid academisch en mensenrechtelijk netwerk in de vorm van de redactie, de redactieraad, de auteurs en het NJCM. Daarnaast leer je het productieproces van een tijdschrift goed kennen en maak je tijdens de vergadering levendige besprekingen van de ingezonden stukken mee. Ook verkrijg je inzicht in hoe academische stukken beoordeeld worden, en blijf je up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen op mensenrechtelijk gebied in Nederland.

Over het NTM

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten is een uitgave van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over en analyseren en becommentariëren van ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor zover die van belang zijn voor de Nederlandse rechtsorde of het Nederlandse buitenlands beleid.

Het NTM verschijnt vier maal per jaar en bevat onder meer artikelen over actuele mensenrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en enthousiast over deze mogelijkheid, solliciteer dan door middel van een motivatiebrief en CV aan onze hoofdredacteur Lize Glas (l.glas@jur.ru.nl) vóór 18 mei aanstaande (eerdere deadline is verlengd). Heb je nog vragen, wend je dan tot de huidige managing editor, Floris Tan via NJCM-Bulletin@LAW.leidenuniv.nl.