Het NJCM zoekt actieve werkgroepleden

Ben jij lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) of wil je dat worden? Steun ons dan in onze strijd voor mensenrechten en word lid van een van onze werkgroepen.

Het NJCM heeft acht verschillende werkgroepen die een belangrijke rol spelen bij de bescherming en bevordering van mensenrechten. Zij doen dit door ontwikkelingen op hun rechtsgebied of thema te signaleren en waar nodig actie te ondernemen. De werkgroepen zijn de drijvende kracht achter het werk van het NJCM en ondersteunen het NJCM met hun juridische expertise. Als je lid wordt van een werkgroep ga je o.a. meewerken aan het schrijven van brieven over wetsvoorstellen of beleidsvoornemens aan bewindsleden of de Tweede Kamer en het rapporteren aan de Verenigde Naties over de naleving van mensenrechtenverdragen door Nederland. Daarnaast wordt je medeorganisator van bijeenkomsten over actuele mensenrechtelijke onderwerpen voor professionals en studenten. Help jij ook mee?

Het NJCM heeft momenteel de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Europees recht: bekijkt Europees rechtelijke ontwikkelingen die de mensenrechten in Nederland raken en richt zich soms ook op onderwerpen die in andere Europese landen spelen.
  • Werkgroep Jeugdrecht: richt zich onder meer op mensenrechtelijke en kinderrechtelijke vraagstukken op het terrein van kinderarmoede, het jeugdstrafrecht, het jeugdbeschermingsrecht, het afstammingsrecht en het vreemdelingenrecht.
  • Werkgroep Mensenrechten en Bedrijfsleven: houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en de naleving van de UN Guiding Principles on Business & Human Rights.
  • Werkgroep Mensenrechten en Technologie: buigt zich over technologische ontwikkelingen en hun invloed op mensenrechten en kijkt naar potentiële risico’s die aan technologische ontwikkelingen verbonden zijn.
  • Werkgroep Staats- en Bestuursrecht: bekijkt wetgeving en beleid vanuit een staatsrechtelijk perspectief in relatie tot mensenrechten en richt zich op de rechtsbescherming tegen de overheid.
  • Werkgroep Strafrecht: houdt in de gaten of er misstanden zijn omtrent strafrecht en of het beleid voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent mensenrechten.
  • Werkgroep Verdragsrapportages: monitort de implementatie van internationale mensenrechtelijke verplichtingen door Nederland. De werkgroepleden schrijven voornamelijk alternatieve rapportages aan de toezichthoudende VN-Comités en participeren in de procedures van de VN-Mensenrechtenraad.
  • Werkgroep Vreemdelingenrecht: buigt zich over kwesties met betrekking tot het asiel- en vluchtelingenrecht, gezinsmigratie, arbeidsmigratie, zaken die betrekking hebben op (het gebrek aan) nationaliteit, vreemdelingenbewaring en mensenhandel.

Wie zoeken wij?
Als je lid wilt worden van een werkgroep is het van belang dat je een juridische achtergrond hebt en het boeiend vindt om in je vrije tijd aan de slag te gaan met het beschermen van mensenrechten. Iedere jurist lid kan worden van een werkgroep, of je nou student, of advocaat bent of op een andere manier met de thema’s bezig bent: wij zoeken naar een goede balans. Er wordt van jou als lid een actieve inbreng verwacht: meedenken, meelezen, meeschrijven en meeorganiseren. Je inzet kan ook natuurlijk per keer anders zijn, afhankelijk van de mate waarin onderwerpen aansluiten bij je eigen expertise.

Wat bieden wij?
Om lid te worden van de werkgroepen, word je eerst lid van het NJCM. Het NJCM-lidmaatschap omvat onder andere de ontvangst van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) 4x per jaar en uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering en andere evenementen. Als werkgroeplid kun je rekenen op inspirerende, motiverende en leerzame bijeenkomsten waarmee je een werkelijke bijdrage levert aan de bescherming van mensenrechten in Nederland. Je organiseert samen met je werkgroep seminars en zult op deze manier worden betrokken bij het netwerk van je werkgroep en het NJCM. Ook worden er werkgroepborrels georganiseerd en word je regelmatig meegenomen in het dagelijkse werk van het NJCM-bureau.

Deelnemen
Wil je kennismaken met één van de werkgroepen? Stuur dan een email naar njcm@law.leidenuniv.nl!
Voor meer informatie over de verschillende werkgroepen kun je terecht op onze website.