Hoe mensenrechten-proof zijn onze politici?

Ze hebben er vaak de mond vol van: mensenrechten. Maar hoe stemden onze politici de afgelopen vier jaar? En wat beloven ze voor de komende periode?

Vlak voor de verkiezingen legde het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) alle Tweede Kamerfracties langs de mensenrechten-meetlat. Het NJCM analyseerde het stemgedrag van de afgelopen vier jaar én bestudeerde de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s.

Het NJCM nam hiervoor de zes thema’s waarop zij zelf het meest actief is: de naleving van mensenrechtenverdragen; asiel en migratie; strafrecht en terrorismebestrijding; discriminatie; vrijheidsrechten; en rechtsstaat en privacy. Bij het overzicht van het stemgedrag van partijen is bovendien een selectie gemaakt van enkele wetsvoorstellen en moties per thema.

Benieuwd naar de uitslag? Weten hoe mensenrechten-proof de verkiezingsprogramma’s op deze thema’s zijn? Lees het rapport en zie hoe partijen per motie of wetsvoorstel hebben gestemd.

Let op: het NJCM geeft geen stemadvies. Het rapport bevat een analyse van de wijze waarop partijen met hun beloftes op het gebied van mensenrechten omgaan.