ICJ benadrukt belang van hervatting 8 December strafproces Suriname

GENEVE. De International Commission of Jurists (ICJ) heeft op 8 mei 2017 een verklaring over Suriname gepubliceerd. Daarin benadrukt de ICJ het belang van hervatting van het 8 December strafproces.

De ICJ-verklaring van 8 mei 2017, ‘Statement on the Importance of Resuming the Trial Without Undue Delay, is een aanvulling op een ICJ-rapport van 29 mei 2012: ‘Independent observation mission to the trial of President Desiré Delano Bouterse and Others in Relation to Extrajudicial Executions That Took Place in December 1982 at Fort Zeelandia, Paramaribo, Suriname’.

De ICJ blijft bezorgd over de voortdurende vertragingen in de hervatting van het 8 December strafproces. De wijziging van de Amnestiewet in 2012 en een presidentieel bevel in 2016 om de vervolging te stoppen, suggereren volgens de ICJ dat er opzettelijke inspanningen worden gepleegd om het strafproces te vertragen of op te schorten.

De ICJ schrijft dat de voortdurende vertragingen in het 8 December strafproces leiden tot bezorgdheid over het respect van Suriname voor zijn verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Amerikaanse Verdrag inzake de rechten van de mens. In dat kader wijst de ICJ in het bijzonder op het recht op een eerlijk proces, de plicht tot vervolging van schendingen van het recht op leven en de plicht om te zorgen voor daadwerkelijke rechtshulp en schadevergoeding voor slachtoffers.

De ICJ benadrukt in haar verklaring dat alle staten de plicht hebben om degenen die verantwoordelijk zijn voor misdrijven te berechten volgens het internationale recht. Wanneer er geen rechtszaak is, wordt de gerechtigheid niet gediend en zal het rechtssysteem inboeten aan geloofwaardigheid.

Bronnen

ICJ, ‘Independent Observation Mission to the Trial of President Desiré Delano Bouterse and Others in Relation to Extrajudicial Executions That Took Place in December 1982 at Fort Zeelandia, Paramaribo, Suriname. Statement on the Importance of Resuming the Trial Without Undue Delay’, Genève 8 mei 2017.

Starnieuws, ‘ICJ benadrukt belang voortgang 8 december strafzaak’, 11 mei 2017.