Legal observers NJCM

Om het grondrecht op betoging te beschermen, heeft het NJCM de afgelopen jaren legal observers ingezet bij demonstraties. Dit zijn juridische waarnemers die meekijken naar het optreden van de politie en de gemeente. De legal observers van het NJCM zijn onafhankelijk en nemen nadrukkelijk niet deel aan demonstraties en acties waarbij zij aanwezig zijn.

Het recht op betoging is essentieel voor het democratische proces in Nederland. Het stelt mensen in staat om hun mening te uiten, misstanden aan te kaarten en deel te nemen aan het publieke debat. De bescherming van dit grondrecht en mensenrecht, en de vrijheden die ermee samenhangen, is daarmee een belangrijke doelstelling van het NJCM. Door het inzetten van legal observers, kan het NJCM met het observeren, evalueren en analyseren van het verloop van de demonstratie, in kaart brengen waar het recht op betoging goed gewaarborgd werd en waar er mogelijkheden zijn tot verbetering. Door middel van terugkoppeling van deze informatie, kunnen we politie en gemeenten ondersteunen bij het in goede banen leiden van demonstraties.

Lees hier meer informatie over onze legal observers, de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor de aanwezigheid van legal observers bij uw demonstratie en de trainingen die het NJCM geeft over het (grond)recht op betoging. Daarnaast is er op deze pagina ook meer informatie te vinden over het recht op betoging in het algemeen.