Maatschappelijke organisaties roepen nieuw kabinet op ruimte maatschappelijk middenveld te vergroten

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het NJCM, roept het toekomstige kabinet op om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld – in binnen- en buitenland – als prioriteit op te nemen in het regeerakkoord. In het belang van tegenmacht voor de democratische rechtsstaat in Nederland dienen de formerende partijen aandacht te schenken aan dit onderwerp in het regeerakkoord, wat tot voor kort nog niet terugkwam in het document op hoofdlijnen van de VVD en D66.

Lees voor meer informatie de brief aan de formerende partijen, 3 september 2021.