In memoriam: Lucille van Wijnbergen (1971-2017)

Wij zijn diep bedroefd door het overlijden van ons bestuurslid Lucille van Wijnbergen (4 februari 1971). Op zaterdag 9 december jongstleden overleed zij toch nog sneller dan gedacht en gehoopt.

Lucille was sinds 2015 lid van het bestuur van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Zij was een actief lid van de werkgroep Vreemdelingenrecht waar zij van 2009 tot in 2014 voorzitter van was. Lucille had een groot hart voor de mensen om haar heen, in het bijzonder vluchtelingen, en voor de mensenrechten. Zij was de drijvende kracht achter een groot aantal van onze activiteiten en seminars.

Hoewel Lucille al geruime tijd worstelde met haar ziekte nam zij pas zeer recent afscheid als bestuurslid van het NJCM. Dat tekent haar doorzettingsvermogen. Wij zijn blij dat Lucille dit voorjaar met twee goede vriendinnen nog een reisje naar mensenrechten-stad Straatsburg heeft kunnen maken.

Het NJCM verliest in Lucille een vrolijke, energieke en zeer betrokken collega. Wij zullen haar zeer missen.