Mensenrechtenstage bij Justitie

Het cluster mensenrechten van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zoekt een stagiair(e).

Het betreft een meeloopstage. De stagiair(e) wordt betrokken bij de diverse werkzaamheden van het cluster. Het cluster is op zoek naar studenten in de eindfase van hun studie, met aantoonbare belangstelling voor mensenrechten. De looptijd van de stage is drie maanden (voor 4 of 5 dagen per week), in de periode van april tot en met juni 2017. Een stagevergoeding en reiskostenvergoeding zijn beschikbaar.

Het cluster mensenrechten is verantwoordelijk voor het behandelen van klachten aanhangig bij het EHRM en de diverse VN-comités die betrekking hebben op het beleidsterrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast adviseert het cluster over mensenrechtelijke aspecten van wetsvoorstellen, beleidsvoornemens, internationale onderhandelingen en procedures bij het EU-Hof van Justitie. Het cluster coördineert de Justitie-bijdragen aan de rapportages die Nederland indient aan de toezichthoudende comités van de internationale mensenrechtenverdragen waarbij het partij is. Tenslotte heeft het cluster de liaisonfunctie voor het toezichthoudende comité bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering (CPT).

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief met CV en cijferlijst uiterlijk donderdag 2 maart 2017 aan mr. Hanneke Palm via j.m.palm@minvenj.nl

Lees hier de volledige tekst advertentie.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter