Milieudefensie t. Shell. De verantwoordelijkheid van bedrijven voor de mensenrechtelijke gevolgen van klimaatverandering

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en Milieudefensie organiseren op 31 januari 2019 een seminar over de mensenrechtelijke aspecten van klimaatverandering. In april 2018 maakte Milieudefensie bekend dat het een rechtszaak tegen Shell begint. Met deze zaak wil Milieudefensie het bedrijf aansprakelijk stellen voor diens bijdrage aan klimaatverandering en de schade die dit aanricht aan samenleving en milieu.

Veranderende leefomstandigheden als gevolg van klimaatverandering kunnen directe impact hebben op mensenrechten. Ze raken bijvoorbeeld aan het recht op leven of het recht op een adequate levensstandaard. Geschillen over (de gevolgen van) klimaatverandering worden in binnen- en buitenland dan ook steeds vaker voorgelegd aan rechters.

Uit onderzoek blijkt dat 71% van de wereldwijde broeikasgasemissies sinds 1988 is geproduceerd door slechts 100 fossiele bedrijven, waaronder Shell. Wereldwijd spelen tientallen rechtszaken waarin olie- en gasbedrijven aansprakelijk worden gehouden voor (de gevolgen van) klimaatverandering. De dagvaarding van Milieudefensie wordt in het voorjaar van 2019 betekend. Hierin zullen, naast aansprakelijkheidsrecht en klimaatwetenschap, mensenrechten een grote spelen rol.

Met dit seminar lopen wij vooruit op de volgende vragen:

  • Wat is het internationaal juridisch kader op het snijvlak van aansprakelijkheidsrecht, klimaatrecht en mensenrechten en welke ontwikkelingen zijn er gaande op dit gebied?
  • In hoeverre kunnen olie- en gasbedrijven aansprakelijk worden gesteld voor klimaatverandering en de mensenrechtenschendingen die daaruit voortkomen?
  • Wat zijn mensenrechtelijk de juridische uitdagingen in de zaak Milieudefensie t. Shell?

Sprekers

  • Laurie van de Burg, inhoudelijk medewerker Klimaat & Energie bij Milieudefensie
  • Roger Cox, advocaat in de zaak Milieudefensie t. Shell
  • Daphina Misiedjan, universitair docent bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van Universiteit Utrecht, onderzoeker aan het Utrecht Centre for Oceans, Water and Sustainability Law
  • Jan van de Venis, mensenrechtenjurist en eigenaar JustLaw

Dagvoorzitter

  • David Muntslag, debattrainer bij Stichting Nederlands Debat Instituut, projectleider bij ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat)

Praktische gegevens

Datum: donderdag 31 januari 2019
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur, met aansluitend een borrel (inloop vanaf 18.30 uur)
Locatie: Campus Den Haag, locatie Wijnhaven, zaal 3.46, Turfmarkt 99 in Den Haag

Entree

GRATIS voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen 2 PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €125,-.

Aanmelden

njcm@law.leidenuniv.nl