NJCM en NHC reageren gezamenlijk op de EU-raadpleging over de rechtsstaat

Vorige week heeft het NJCM samen met het NHC (Nederlands Helsinki Comité) geantwoord op een vragenlijst van de Europese Commissie over de rechtsstaat in de Europese Unie. Deze vragenlijst maakt deel uit van een EU-breed proces om informatie te verzamelen ter voorbereiding van het verslag over de rechtsstaat van de Commissie. Het NJCM en het NHC richtten zich op de stand van zaken in Nederland.

In 2020 zal de Europese Commissie voor het eerst een dergelijk verslag uitbrengen over alle 27 EU-lidstaten, waarbij maatschappelijke organisaties, universiteiten en beroepsorganisaties om input worden gevraagd. De Commissie beschouwt dit als “een van de belangrijkste initiatieven van het werkprogramma van de Commissie voor 2020”. Voor haar rapportage zal de Commissie zich op verschillende bronnen baseren om ontwikkelingen te beoordelen die verband houden met de rechtsstaat. Deze omvatten de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, inspanningen ter bestrijding van corruptie, de persvrijheid en ‘checks and balances’. De Commissie zal alle ontvangen feedback gebruiken bij het opstellen van haar verslag.

Het rapport maakt deel uit van een breder mechanisme, dat een nieuwe kans biedt om de democratie in de EU te handhaven. Het NJCM en het NHC zijn van mening dat een effectief debat over de relevantie van de rechtsstaat in de EU zeer noodzakelijk is en moet worden gestimuleerd. Het is van cruciaal belang dat EU-besluitvormers streven naar een ambitieus Europees mechanisme voor rechtsstatelijkheid, dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de persvrijheid effectief handhaaft.

Lees hier onze volledige bijdrage.

 

Het NJCM heeft tevens een bijdrage geleverd aan de ‘joint response’ van onze Europese partner Liberties.
Lees hier de bijdrage van Liberties.