NJCM feliciteert Jolien Schukking met benoeming in Europees Mensenrechtenhof

Het NJCM feliciteert Jolien Schukking – sinds 1997 lid van het NJCM – van harte met haar benoeming tot Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Jolien Schukking is ook lid van het College van Aanbeveling van het NJCM en redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM).

Het NJCM weet dat de Europese bescherming van mensenrechten bij haar in goede handen is.

Procedure

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 24 januari 2017 met 104 van 179 stemmen overtuigend voor Schukking gekozen. Om in de eerste ronde gekozen te worden waren 90 stemmen nodig. Schukking is thans raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De benoeming van een rechter in het EHRM geschiedt in twee fasen. In de eerste fase doet de regering van het betreffende land een voordracht van drie kandidaten aan de Raad van Europa. In de tweede fase kiest de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op basis van de voordracht de nieuwe rechter. De ambtstermijn bedraagt negen jaar.

Bronnen

Persbericht van de Raad van Europa, 24 januari 2017. 

Informatie over de procedure.

Officiële uitslag stemming.