NJCM gehoord door VN-Kinderrechtencomité

GENEVE. Het VN-Kinderrechtencomité heeft het NJCM tijdens een hoorzitting op 7 oktober in de gelegenheid gesteld haar kritiek toe te lichten op de Nederlandse rapportage inzake de toepassing van het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Namens het NJCM was dr Machteld Inge van Dooren aanwezig om enkele hoofdpunten uit het NJCM-schaduwrapport toe te lichten. De kritiek van het NJCM heeft met name betrekking op de positie van kinderen in het Nederlandse vreemdelingenrecht.

Een van de ernstigste problemen is naar het oordeel van het NJCM dat kinderen in Nederland op straat belanden wanneer hun ouders uit de opvang worden gezet in verband met het feit dat zij vreemdeling zijn. Deze situatie staat op gespannen voet met artikel 27 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat aan elk kind het recht op een adequate levensstandaard verschaft, of het nu een vreemdeling is of niet. Verder zijn er in het steeds strikter geworden vreemdelingenbeleid verschillende obstakels met betrekking tot gezinshereniging. Ook de situatie van alleenstaande minderjarigen die op zogeheten campus worden geplaatst laat volgens het NJCM in het licht van de rechten van het kind te wensen over.

Op het gebied van het sociaal recht signaleert het NJCM een probleem met betrekking tot kinderopvang. Ook dit kritiekpunt werd tijdens de hoorzitting door dr Van Dooren toegelicht.

Naast het NJCM werden ook andere NGOs tijdens de hoorzitting in de gelegenheid gesteld hun kritiekpunten op de Nederlandse verdragsrapportage toe te lichten. Het VN-comité gaat de komende maanden aan de slag met de informatie van het NJCM en die van andere NGOs. Op maandag 19 januari 2004 zal een bespreking plaatsvinden tussen het VN-Comité en de Nederlandse regeringsdelegatie.

BRONNEN