NJCM levert bijdrage aan EU Pillar of Social Rights

Het NJCM heeft geparticipeerd in de consultatie van de EU Pillar of Social Rights door het leveren van een schriftelijke bijdrage. De EU Pillar of Social Rights is een initiatief van de Europese Commissie en bevat 20 principes die gericht zijn op het bevorderen van gelijke kansen in toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie. De EU wil dat deze principes door lidstaten worden doorgevoerd en daarom ontwikkelt de EU momenteel een Pillars actieplan.

Voor de ontwikkeling van het Pillars actieplan werd aan de lidstaten, organisaties en individuen gevraagd om ideeën te delen middels de consultatie. Het actieplan zal in 2021 gepubliceerd worden.

Het NJCM heeft in haar bijdrage concrete voorstellen gedaan over hoe de 20 Principes effectiever gemaakt kunnen worden en heeft suggesties gedaan voor maatregelen die de EU en/of lidstaten kunnen nemen.

De bijdrage van het NJCM focust op principe 2 ‘gender gelijkheid’ en op principe 3 ‘gelijke kansen’, waarin ingegaan wordt op gelijke rechten voor mannen en vrouwen, discriminatie op grond van etniciteit en gelijke rechten voor mensen met een handicap. Volgens het NJCM dienen lidstaten in het vertalen van de principes extra aandacht te besteden aan het verkleinen van de loonkloof, de rechten voor vaderschapsverlof te verstevigen en geweld tegen vrouwen terug te dringen. De bijdrage besteedt tevens aandacht aan discriminatie op grond van etniciteit op de arbeidsmarkt en het belang van een intersectionele benadering bij de aanpak van dit probleem. Het laatste onderwerp in de bijdrage is gericht op de obstakels die mensen met een handicap ervaren om te participeren op de arbeidsmarkt.

Lees hier onze bijdrage.