NJCM levert input voor VN-rapport over racisme in het Koninkrijk

Op 1 oktober sprak het NJCM met de VN-rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Tijdens het gesprek werden meerdere mensenrechtelijke kwesties besproken, zoals: discriminatie, racisme en intolerantie binnen het Koninkrijk. Het NJCM heeft met haar werkgroep verdragsrapportages gehoor gegeven aan de oproep van de VN-rapporteur om input te leveren voor haar definitieve en volledige rapport.

Het NJCM snijdt twee urgente onderwerpen aan. Het eerste onderwerp betreft het juridisch kader van het Koninkrijk. Het bespreekt hoe differentiatie in de wet tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland leidt tot sociale ongelijkheid en indirect leidt tot raciale ongelijkheid. Dit is deels toe te schrijven aan de disbalans in machtsverdeling binnen het Koninkrijk. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het principe van gelijkheid wordt ondermijnd. Om raciale discriminatie en ongelijkheid te voorkomen zou het Koninkrijk zijn constitutie moeten herzien zodat besluitvorming inclusief is. Ook zou het Koninkrijk er zorg voor moeten dragen dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlandse burgers gebaseerd op hun Caribische achtergrond.

Het tweede onderwerp betreft het Nederlandse beleid omtrent woonwagenkampen. Op 12 juli 2018 werd het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid geïntroduceerd. Met dit nieuwe beleidskader kwam officieel een einde aan het fel bekritiseerde uitsterfbeleid. Met het uitsterfbeleid werd eerder getracht woonwagenkampen uit te faseren door ofwel het bieden van reguliere huisvesting aan woonwagenbewoners, ofwel het ontmantelen van woonwagenstandplaatsen zodra de vorige bewoners waren vertrokken. Het nieuwe beleid erkent de rechten van woonwagenbewoners in Nederland en stelt fundamentele rechten vast binnen gemeentelijke richtlijnen over woonwagenkampen. Desondanks is er nog een lange weg te gaan voordat de rechten van woonwagenbewoners effectief worden beschermd in Nederland, zo laat het NJCM zien middels haar schriftelijke bijdrage. Om deze reden wordt de nadruk gelegd op het belang van monitoring en evaluatie door de overheid op de implementatie van het beleid binnen gemeentes zodat woonwagenbewoners de mogelijkheid blijven houden zich te huisvesten in woonwagenkampen.

Het definitieve en volledige rapport zal worden gepubliceerd in juli 2020. Ook zal het rapport worden besproken tijdens de 44e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, die van 15 juni tot en met 3 juli 2020 plaatsvindt in Genève.

Bekijk hier NJCM’s schriftelijke inzending.