NJCM onderschrijft aanbevelingen van de VN-rapporteur racisme aan het Koninkrijk

De Nederlandse overheid moet leiderschap tonen in het nastreven van etnische gelijkheid, rassengelijkheid en non-discriminatie. Deze aanbeveling doet de VN-rapporteur voor racisme en xenofobie, Tendayi Achiume, in een rapport dat zij gisteren heeft gepubliceerd naar aanleiding van haar ‘country visit’ in 2019. In haar rapport geeft de rapporteur verschillende aanbevelingen, zo dient de overheid te zorgen dat de sociaal economische kloof van etnische en raciale minderheden verdwijnt, dat Nederlanders beter worden onderwezen in slavernij en racisme en te zorgen voor effectieve bescherming van demonstranten in anti-racismeprotesten.

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) leverde mondelinge en schriftelijke input aan het rapport en roept de regering op om de aanbevelingen van de rapporteur op korte termijn te implementeren en bij te dragen aan maatschappelijke verandering. Monique Steijns, voorzitter van het NJCM, benadrukt het belang van het rapport van de VN-rapporteur voor racisme:

‘Mede gelet op de huidige ontwikkelingen en de recente protesten zien we dat een urgente aanpak van institutioneel racisme ook in Nederland hard nodig is. Wij herkennen ons dan ook in de aanbeveling van de rapporteur om niet alleen te zorgen voor juridische gelijkheid, maar ook voor daadwerkelijke gelijkheid. De overheid moet dit volgens de rapporteur onder andere doen door getroffen groepen te laten participeren in beleid. De regering en beleidsmakers dienen dus serieus in gesprek te gaan met grassroots organisaties die expertise en ervaring hebben op dit gebied.’

Volgens grassroot organisatie The Black Archives moet er een nationaal en lokaal actieprogramma komen van de overheid en verschillende stakeholders om institutioneel racisme te bestrijden. Dit actieprogramma is hard nodig, omdat in de praktijk de mensen- en burgerrechten van zwarte mensen en mensen van kleur niet gerespecteerd worden in Nederland. Daarnaast noemt grassroot organisatie Lilith Magazine het bestrijden van institutioneel racisme en discriminatie één van de grootste vraagstukken van onze tijd. Het verdient dan ook een prominente plek op de politieke agenda.

De aanbevelingen uit het rapport van de VN-rapporteur dienen bij te dragen aan het huidige maatschappelijke debat en de regering er toe aan te zetten om een daadkrachtige aanpak te vormen om racisme te bestrijden. Het NJCM, samen met The Black Archives en Lilith Magazine, roept de regering op om de aanbevelingen te implementeren en om stemmen die uit de samenleving komen serieus te nemen door belangenbehartigers te horen en zeggenschap te geven in te ontwikkelen beleid en wetgeving.

Het rapport van de VN-rapporteur wordt op 16 juli* tijdens een interactief dialoog gepresenteerd tijdens de 44ste sessie van de Mensenrechtenraad. De moederorganisatie van het NJCM zal in de dialoog met de VN-rapporteur in de Mensenrechtenraad een statement namens het NJCM geven waarin zij de regering oproept om de aanbevelingen te implementeren en om de oorzaken van racisme beter te onderzoeken.

Lees hier het volledige rapport.

 

* update: het interactieve dialoog met de VN-rapporteur voor racisme is verplaatst naar woensdag 15 juli  2020