NJCM onderschrijft RSJ-advies over interlandelijke adoptie

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) onderschrijft het rapport Bezinning op Interlandelijke Adoptie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), dat de Minister van Veiligheid en Justitie adviseert om de focus van het Nederlandse beleid te verleggen naar het ondersteunen van landen bij het opbouwen van jeugdbeschermingssystemen.

In een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie sluit het NJCM zich aan bij het advies van de RSJ en gaat in op een aantal essentiële bevindingen van de Raad over het subsidiariteitsbeginsel en de financiële prikkels van het huidige interlandelijke adoptiesysteem. Ook geeft het NJCM in zijn brief verdere toelichting bij het gebrek aan adequaat toezicht op interlandelijke adoptie, met toespitsing op de Nederlandse situatie.

Het NJCM gaat in zijn brief bovendien in op de (juridische) belemmeringen die volwassen en minderjarige geadopteerden ondervinden wanneer zij op zoek gaan naar hun afkomst. Op dit vlak is volgens het NJCM meer onderzoek vereist. Het NJCM roept de minister op om een wettelijk informatierecht in te stellen waarbij alle geadopteerden juridische en financiële ondersteuning krijgen van de overheid bij hun zoektocht naar hun afstamming.

Lees de volledige tekst van de brief en wat het Kinderrechtenverdrag zegt over interlandelijke adoptie hieronder:

Brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie over Interlandelijke adoptie. (PDF)

Bijlage: Het Kinderrechtenverdrag en interlandelijke adoptie. (PDF)