NJCM ondertekent gezamenlijke NGO-reactie ter evaluatie van de VN-verdragsorganen

Dit jaar worden de VN-verdragsorganen in de algemene vergadering van de VN geëvalueerd. Op 17 juni 2020 werd het maatschappelijk middenveld opgeroepen schriftelijke input te leveren voor deze evaluatie. Hiertoe heeft Amnesty International een schriftelijke reactie opgesteld welke verschillende NGO’s, waaronder het NJCM, hebben medeondertekend.

Op het moment dat landen internationale mensenrechtenverdragen ratificeren, creëren ze hiermee een juridische verplichting om de verschillende rechten die hierin beschreven staan te implementeren binnen hun jurisdictie. Het is hierbij van belang dat deze rechten niet enkel worden erkend, maar dat hier ook door iedereen in de praktijk een beroep op kan worden gedaan. Om op deze naleving door Verdragsstaten toe te zien, werd bij elk kern-mensenrechtenverdrag een internationaal comité van onafhankelijke experts opgericht – de verdragsorganen. Deze verdragsorganen hebben verschillende middelen tot hun beschikking om op naleving toe te zien, waaronder het mandaat om de zogenaamde schaduwrapportages te beoordelen. Dit zijn rapportages waarin de naleving van een mensenrechtenverdrag door een Verdragsstaat wordt aangekaart. Dit jaar zullen de VN-verdragsorganen geëvalueerd worden op de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen in Resolutie 68/268 (2014) om het systeem van de organen te versterken.

Lees hier de schriftelijke input.