NJCM reageert op EU-White Paper over kunstmatige intelligentie

Op 14 juni heeft het NJCM een bijdrage geleverd aan de consultatie van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI). De vragenlijst, onderdeel van de consultatie, verwijst naar de White Paper van de Commissie. In de White Paper staan voorstellen voor een gemeenschappelijke Europese aanpak op het gebied van AI.

AI speelt een steeds grotere rol in ons dagelijkse leven. Het kan in verschillende domeinen worden toegepast, zoals de gezondheidszorg, landbouw en industrie en het kan ingezet worden om burgers te beschermen. Maar het gebruik van AI brengt ook risico’s met zich mee en kan leiden tot een inbreuk op mensenrechten, zoals het recht op privacy, het recht op gelijke behandeling en het recht op een eerlijk proces. Het NJCM richt zich in haar bijdrage aan de consultatie op deze mogelijke inbreuken.

Met de White Paper wil de Commissie een Europees kader schetsen om het gebruik van AI in Europa te bevorderen. De Commissie beschrijft de kansen van AI voor de economie van de EU en geeft weer waar de risico’s van het gebruik van AI liggen. Lidstaten, burgers, Europese instellingen en belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties, academici en de industrie, zijn uitgenodigd om hierop te reageren. De uitkomst van de consultatie wordt gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige besluitvorming.

Lees hier onze aanvullende bijdrage aan de vragenlijst.