NJCM roept Eerste Kamer op wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod te verwerpen

Op 4 oktober aanstaande vindt de behandeling van het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod plaats in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel ziet op de uitbreiding van het huidige taakstrafverbod in het Wetboek van Strafrecht naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Het NJCM roept de Kamerleden op tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Lees hier de brief van het NJCM aan de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer met daarin de bezwaren van de mensenrechtenorganisatie ten opzichte van dit wetsvoorstel.

Bijlage brief: Mensenrechtelijke aspecten van kortdurende detentie in Nederland, NJCM september 2021.