NJCM schrijft schaduwrapportage over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

NJCM werkgroep Verdragsrapportages heeft een schaduwrapportage geschreven voor GREVIO, de groep van onafhankelijke experts die toezicht houdt op de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag, ook wel Verdrag van Istanbul genoemd, trad in 2016 voor Nederland in werking en is juridisch bindend.

De werkgroep beschrijft dat Nederland nog steeds met grote aantallen slachtoffers van geweld tegen vrouwen kampt. Ook uit zij haar bezorgdheid dat door de nieuwe conservatieve politieke wind de adequate implementatie van het Verdrag in Nederland minder prioriteit zou kunnen krijgen. De werkgroep dringt er daarom bij de regering op aan om haar verplichtingen uit het Verdrag serieus te blijven nemen. De werkgroep gaat in de schaduwrapportage specifiek in op een viertal artikelen uit het verdrag: Artikel 14: Onderwijs, Artikel 22: Gespecialiseerde ondersteunende diensten, Artikel 53: Straatverbod of beschermingsbevelen, en Artikel 56: Maatregelingen ter bescherming.

Lees hier de volledige rapportage.