NJCM-seminar: Hoeveel recht heeft de emotie? Over de positie van het slachtoffer in het strafproces

08/11/18, 19.00 – 21.00 uur, Campus Den Haag, locatie Wijnhaven
De ZAAL = VOL! Aanmelden voor dit seminar is niet meer mogelijk. 

Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten worden verplicht aanwezig te zijn op de terechtzitting en bij de uitspraak. Slachtoffers krijgen bovendien spreekrecht bij TBS verlengingen. Dit zijn enkele onderwerpen uit het Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten van minister Dekker voor Rechtsbescherming om de positie van slachtoffers in het strafproces te versterken.

  • Welke gevolgen heeft deze versterkte rol van het slachtoffer voor de positie van de verdachte?
  • Zijn maatregelen zoals het (uitgebreide) spreekrecht en de voorgenomen verschijningsplicht van verdachten te verenigen met de onschuldpresumptie?
  • Zorgt de groter wordende rol van het slachtoffer voor evenwicht tussen de positie van slachtoffer en die van verdachte, zoals de minister beoogt?
  • Is het slachtoffer werkelijk gebaat bij al deze maatregelen?

Het NJCM brengt op donderdagavond 8 november 2018 verschillende juridische experts en ervaringsdeskundigen bijeen om deze en andere vragen rond de positie van het slachtoffer in het strafproces te bespreken. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te debatteren. Meld u aan via njcm@law.leidenuniv.nl.

Debatleider

Mr. Folkert Jensma, Commentator Recht en Bestuur,  NRC Handelsblad

Deskundigen

Prof. dr. Henri Beunders, hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Jan van Kleeff, ervaringsdeskundige in de rechtszaal als nabestaande
Mr. Jacco Janssen, senior strafrechter A bij de rechtbank Rotterdam
Prof. mr. Wouter Veraart, rechtsfilosoof aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. Anne-Marie Wolf, letselschadeadvocaat bij Wolf Advocaten 

Locatie en tijd

Campus Den Haag (zaal 3.48), locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99 in Den Haag
19.00 tot 21.00 uur met aansluitend een borrel
Inloop: 18.30 uur

Entree

GRATIS voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten

Advocaten kunnen 2 PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €125,-.

Aanmelden

njcm@law.leidenuniv.nl