NJCM-seminar: Zet mensen met een beperking niet buitenspel

Inclusieve participatie en de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Donderdag 11 april 2019, 19.00-20.30 (inloop: 18.30u), Campus Den Haag (locatie Schouwburgstraat)

Het staat er zo mooi in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: betrek direct betrokkenen bij de implementatie van het Verdrag. Want, zo stelt het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (het CRPD): het recht op deelname aan de besluitvorming is de kern van de meeste, zo niet alle, verplichtingen van het Verdrag.

Mensen met een beperking hebben echter minder mogelijkheden om actief deel te nemen aan de besluitvorming – ook in Nederland waar het Verdrag op 14 juli 2016 in werking trad. Besluiten worden nog te vaak gemaakt óver mensen met een beperking, in plaats van mét hen. Een van de reden hiervoor is dat de bestaande vormen van participatie worden gedomineerd door steeds dezelfde groepen, vooral mensen zonder beperkingen die daarnaast meestal man, wit en hoogopgeleid zijn. Hoog tijd dus voor een breder perspectief op participatie en inclusieve besluitvorming: niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor andere groepen die traditioneel buiten de besluitvorming vallen.

Op 11 april gaat het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in gesprek met experts die zich vanuit hun vakgebied met dit onderwerp bezighouden. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe kan vorm worden gegeven aan het recht op deelname aan de besluitvorming? Hoe kan besluitvorming inclusief worden gemaakt? En: hoe voorkom je dat de ‘participatiekloof’ tussen bevoorrechte burgers en kwetsbare groepen blijft bestaan?

Gespreksleider
Margit van Hoeve, jurist en bestuurslid Coalitie voor Inclusie

Introductie onderwerp
Prof. dr. Jenny Goldschmidt, emeritus hoogleraar Rechten van de Mens, Universiteit Utrecht

Sprekers
Dr. Ank Michels, politicoloog en bestuurskundige, Universiteit Utrecht
Jiska Stad-Ogier, jurist en mede-initiatiefnemer Wij Staan Op!
Funda Müjde, onder andere cabaretière, actrice en columniste: www.fundam.nl
Marcel van Gastel, programmaregisseur ‘Onbeperkt Meedoen’, Ministerie van VWS

Praktische informatie
Donderdag 11 april 2019
Van 19.00 tot 20.30 uur, met aansluitend borrel
Inloop vanaf 18.30 uur!

Locatie
Campus Den Haag, locatie Schouwburgstraat, Schouwburgstraat 2 te Den Haag, zaal A0.06

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een invalidentoilet aanwezig. Indien u andere vereisten heeft met betrekking tot de toegankelijkheid van dit seminar dan kunt u contact opnemen met Toos Verhaar: 071-527 7748 of njcm@law.leideuniv.nl.

Entree
GRATIS voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen.

Advocaten
Advocaten kunnen 2 PO-punten behalen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €125,-.

Aanmelden
njcm@law.leidenuniv.nl