NJCM uit kritiek op Nederlands asielbeleid

DEN HAAG. Het NJCM heeft een kritisch rapport uitgebracht over het versneld afwijzen van asielzoekers in de zogeheten AC-procedure.

In deze procedure wordt binnen enkele dagen besloten over asielaanvragen. Het NJCM-rapport, ‘De AC-procedure, de Achilleshiel van het asielbeleid’, is een reactie op een rapport van Human Rights Watch over het Nederlandse asielbeleid, dat in april dit jaar werd gepubliceerd.

Het NJCM stelt in haar rapport vast dat de AC-procedure wordt gebruikt voor het afwijzen van serieuze asielaanvragen. Daardoor gebeurt het dat ook bonafide vluchtelingen versneld worden afgewezen. Tijdens de beroepsprocedure tegen afwijzing in de AC-procedure ontvangt de asielzoeker geen opvang of ondersteuning. Het NJCM vindt dit niet humaan.

Het NJCM is van oordeel dat de AC-procedure niet geschikt is voor het afwijzen van serieuze asielaanvragen. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat er tijdens de AC-procedure onvoldoende gelegenheid is voor asielzoekers om hun verhaal te vertellen. Ook is er te weinig tijd voor de rechtshulp en wordt er geen onderzoek gedaan naar trauma’s en martelingen. Daarnaast wordt de AC-procedure gebruikt voor het afwijzen van asielaanvragen van (soms zeer jonge) kinderen.

Het NJCM-rapport concludeert dat de Nederlandse overheid het risico loopt vluchtelingen ten onrechte versneld af te wijzen en uit te zetten naar een land waar ze gevaar lopen om vervolgd of gemarteld te worden. Ook staat het huidige gebruik van de AC-procedure op een aantal punten op gespannen voet met het internationaal recht, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzage de Rechten van het Kind en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Het rapport doet aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren.

BRONNEN