NJCM zoekt deskundigen met kennis van de Verenigde Naties

De werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten (IBM) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is op zoek naar versterking. In de huidige samenstelling van de werkgroep is vooral behoefte aan mensen met kennis van het functioneren van de Verenigde Naties.

Wat doet de werkgroep IBM?

De werkgroep IBM is gericht op internationale ontwikkelingen op het gebied van de rechten van de mens en de rol van de Nederlandse regering daarin. De leden van de werkgroep volgen deze ontwikkelingen en oefenen, waar nodig, invloed uit op het buitenlandse beleid van Nederland. De focus ligt hierbij vooral op het bilaterale en multilaterale niveau, in het bijzonder binnen de Verenigde Naties.

Hoofdtaak van de werkgroep IBM is het coördineren van schaduwrapportages over de naleving van mensenrechtenverdragen. Deze worden gebruikt door toezichthouders, zoals de Mensenrechtenraad en de verdragscomités van de Verenigde Naties, ter voorbereiding van hun sessies over het Koninkrijk der Nederland.

Wie zoeken we?

De werkgroep is op zoek naar versterking met een aantal deskundigen, bij voorkeur met kennis van het functioneren van de Verenigde Naties of specifieke kennis op een van de verdragen.

Wat wordt er van je verwacht?

Alle leden van de werkgroep zetten zich vrijwillig in voor het NJCM. De werkgroep IBM komt elke maand bijeen in Den Haag. Van leden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn op en actief deelnemen aan vergaderingen door onderwerpen te agenderen en taken op te pakken. Tussen de maandelijkse bijeenkomsten in is er regelmatig e-mailcontact met de gehele werkgroep of met subgroepen op een specifiek agendapunt. Van leden wordt een commitment van twee jaar gevraagd. Als je actief wilt worden binnen een werkgroep moet je bovendien lid zijn of worden van de Vereniging NJCM.

Het NJCM

Het NJCM is een gezaghebbende mensenrechtenorganisatie die zich al bijna 45 jaar inzet voor de bevordering van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid. De organisatie telt meer dan 1100 leden, voornamelijk – maar niet uitsluitend – juristen. Ongeveer 120 leden, van studenten tot doorgewinterde professionals, zetten zich vrijwillig in binnen de vereniging.

Enthousiast?  

Stuur  tot 1 november 2018 een e-mail met een korte motivatie en je CV naar Franka Olujić, uitvoerend directeur van het NJCM, o.v.v. ‘sollicitatie WG IBM’: NJCM@law.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep IBM, Ilse de Jonge: 06-249 29 811 of voorzitter.ibm@gmail.com.