NJCM zoekt nieuw bestuurslid

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is de afgelopen jaren stevig gegroeid, in ledental en met een aantal omvangrijke nieuwe projecten.

Daarom zoekt het NJCM naar uitbreiding van haar bestuur.

Draag je de bescherming van mensenrechten een warm hart toe? Ben je lid van het NJCM? Heb je al enige bestuurlijke ervaring en wil je meewerken om het NJCM nog steviger te positioneren?

Schrijf dan een korte motivatiebrief en stuur die met je CV tot 6 maart as. aan Franka Olujic via NJCM@law.leidenuniv.nl.

Het bestuur van het NJCM bestaat, zoals vrijwel de hele vereniging, uit vrijwilligers. Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor een of meer eigen portefeuilles, zoals fondsen- en ledenwerving, het begeleiden van werkgroepen en media & communicatie. De verdeling van de portefeuilles gaat in onderling overleg. De functie van bestuurder is deels inhoudelijk, maar betreft vooral beslissingen over verenigingszaken.

Van een bestuurder wordt een actieve houding verwacht en een commitment van twee jaar. De leden van het bestuur vergaderen een aantal maal per jaar en overleggen geregeld tussendoor, veelal telefonisch.

Vragen? Bel of email met Franka Olujic: 071-527 77 48 / NJCM@law.leidenuniv.nl