NJCM zoekt nieuwe penningmeester (onbezoldigd)

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Samen met de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur van het NJCM. Daarbinnen is de penningmeester in ieder geval portefeuillehouder ‘financiën’. De penningmeester wordt ondersteund door de uitvoerend directeur en een financieel administrateur.

Taken

De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de exploitatiesubsidies van de Vereniging NJCM: van aanvraag tot verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering en eindafrekening aan subsidieverstrekkers;
  • het opstellen van het financieel jaarverslag en de begroting. Dit gebeurt in samenwerking met de externe accountant die verantwoordelijk is voor het samenstellen van het verslag;
  • de aanvraag, het beheer en de afwikkeling van incidentele (of project-)subsidies;
  • de boekhouding van de Stichting NJCM-Boekerij en de Stichting Vrienden van het NJCM;
  • het dagelijkse beheer van uitgaven.

Dagelijks bestuur

Als lid van het dagelijks bestuur (DB) is de penningmeester medeverantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoerend directeur en het secretariaat van het NJCM. Het DB vormt samen met de portefeuillehouders het bestuur van het NJCM. Het contact verloopt voornamelijk via de e-mail.

Wie zoeken wij

De geschikte kandidaat heeft aantoonbare financiële expertise. Bij voorkeur heeft hij/zij ervaring met het boekhouden van een vereniging. Ervaring met fondswerving is een pré. Affiniteit met mensenrechten is een must, maar (academische) kennis ervan is niet vereist. Daarnaast is commitment een belangrijk vereiste, aangezien het NJCM een vrijwilligersorganisatie is. Van de nieuwe penningmeester wordt een commitment van twee a drie jaar gevraagd. Qua tijdbesteding komt de functie neer op 1 a 1,5 uur per week.

Solliciteren

Kandidaten kunnen tot maandag 16 oktober 2017 reageren o.v.v. ‘Sollicitatie penningmeester NJCM’. Uw motivatiebrief en CV stuurt u naar: NJCM@law.leidenuniv.nl

Meer informatie

Met vragen over de functie kunt u terecht bij uitvoerend directeur Franka Olujic: NJCM@law.leidenuniv.nl of 071-527 8841/ 06-28281630.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter