Seminar: “De kracht van kunstmatige intelligentie”

Donderdag 19 september 2019, 19.00-21.00 uur (inloop 18.30), Campus Den Haag (Turfmarkt 99)

Op 19 september organiseert het NJCM een seminar over AI’s potentieel voor de bevordering van sociaaleconomische mensenrechten.

Artificial Intelligence (AI) biedt overheden en andere organisaties bijzondere mogelijkheden om te innoveren. Zo wordt AI inmiddels ook ingezet bij de bestrijding van fraude en ondermijning. Technieken als big data analytics, profiling en deep learning bieden ondersteuning bij opsporing en vroegsignalering.

Vanuit verschillende hoeken klinkt de roep om AI’s potentieel ook positief voor burgers in te zetten. Vooral onze sociaaleconomische grondrechten kunnen hier baat bij hebben. Als je kan voorspellen wie zal uitvallen op school, geen baan vindt of haar schulden niet zal kunnen afbetalen, kan je dan ook voorspellen hoe dit soort situaties zijn te voorkomen?

De verwachtingen zijn hooggespannen maar de inzet van AI is niet zonder risico: er is al bewezen dat toepassingen, ook als ze positief bedoeld zijn, onbedoeld negatieve effecten kunnen hebben. Het kan daarbij moeilijk zijn te begrijpen waarom dat gebeurt, en daarmee hoe het te voorkomen. Controle en transparantie moeten worden bevorderd. Onderzoek, discussie en rechtskaders zijn nodig.

De wil lijkt er te zijn: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet een studie uitvoeren naar de impact van algoritmes op grondrechten, en de WRR is om advies gevraagd over de impact van AI. Verder onderzoekt het WODC “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen” en kijkt het Panel for the Future of Science and Technology van het Europees Parlement naar de mogelijkheden en uitdagingen van algorithmic decision making.

De uitdaging: hoe kunnen we het potentieel van AI inzetten om de sociale mensenrechten zoals het recht op werk, onderwijs en een goede gezondheid te bevorderen met behoud van de bescherming van klassieke grondrechten zoals due process en non-discriminatie.

Om hierover van gedachten te wisselen, heeft het NJCM een aantal deskundigen uitgenodigd voor een debat op 19 september aanstaande in Den Haag. Sprekers zijn:

  • prof. mr. Janneke Gerards, Hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht;
  • mr. dr. Quirine Eijkman, Ondervoorzitter onderzoek en advies College voor de Rechten van de Mens en lector Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht;
  • dr. ir. Martijn van Otterlo, Assistent Professor Artificial Intelligence aan de Tilburg University; en
  • dr. Merel Noorman, Assistent Professor AI, Robotics en STS aan Tilburg University.

Aankondiging van de dagvoorzitter en meer sprekers volgt binnenkort.

Praktisch informatie
Donderdag 19 september 2019
19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30)
Campus Den Haag, locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99 te Den Haag
Aanmelden: njcm@law.leidenuniv.nl