Studiemiddag VMC: Belediging van gezagsdragers

Vrijdag 28 juni 2019, 14.00-17.00u, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

VMC organiseert een studiemiddag waar onder meer het rapport van de VMC/NJCM-studiecommissie Uitingsdelicten wordt besproken.

Met de initiatiefwet van Kamerlid Verhoeven is de bijzondere strafmaat voor het beledigen van de Koning (voorheen vijf jaar gevangenisstraf) gelijkgesteld met de strafmaat voor het beledigen van andere gezagsdragers (vier maanden). Met die wet is een stap genomen in het terugdringen van de bestraffing van uitingsdelicten. Ook bij belediging van politiemensen speelt die discussie. Tientallen keren per week worden vervolgingsbeslissingen over belediging van politieagenten genomen. Dit resulteert jaarlijks in duizenden strafzaken, strafbeschikkingen en transacties. Dit legt een zwaar beslag op de strafrechtketen. De beledigingen zijn soms futiel (‘Pannenkoek!’), maar worden niettemin serieus vervolgd. De vraag dringt zich op of dit soort kwesties niet beter via het civiele recht zou moeten worden opgelost.

De volgende experts zullen een inleiding verzorgen, waarna er volop gelegenheid is voor discussie:
⦁    Willem F. Korthals Altes, senior rechter bij de Rechtbank Amsterdam en lid van de VMC-NJCM Studiecommissie Uitingsdelicten, zal een toelichting geven op het rapport van die commissie;
⦁    Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66, zal de wettelijke regeling van Majesteitsschennis schetsen; en
⦁    Wencke Verhoeven, juridisch adviseur korpsstaf politie, zal het perspectief van de politie belichten, tezamen met Suzanne de Quillettes en Kirsten Hazebroek, landelijk coördinatoren Geweld tegen politieambtenaren (GTPA).

Het inhoudelijke gedeelte wordt afgesloten met een pubquiz.

Zie hier de samenvatting van het rapport.

Praktische informatie

Tijd: 14.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur), borrel na afloop
Locatie: Instituut voor Informatierecht, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam (gebouw REC-A, 3e verdieping, Moot Court Room)
Aanmelding: mail naar vmc-studiemiddag@xs4all.nl
Toegang is voor NJCM-leden gratis, niet-leden betalen € 20,-. Bij teveel aanmeldingen kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

Indien u advocaat bent krijgt u ter plekke een deelname-certificaat om de gevolgde Studiemiddag voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.