8 december: Symposium Gender Based Violence

Op vrijdag 8 december vindt het symposium ‘gender based violence and human rights’ plaats in Amsterdam. Dit symposium wordt georganiseerd door Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Tijdens dit symposium zullen verschillende sprekers aan het woord komen.

Uitnodiging voor het symposium: Gender based violence and human rights. International perspectives. 8 december 2017, 09:00 – 17:00
Roeterseilandcomplex – CREA Theaterzaal, Nieuwe Achtergracht 170


Geweld is één van de meest gebruikelijke manieren waarmee inbreuk wordt gemaakt op de mensenrechten van vrouwen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft tenminste één op de drie vrouwen fysiek, dan wel seksueel geweld te verduren gehad. Dit geweld is vaak afkomstig van hun (ex-)partner. Genderongelijkheid en scheve sociale verhoudingen zijn vaak het onderliggende probleem. Toch is er een stijgende lijn in het aantal protesten en campagnes, zoals #NotOkay, #MeToo en #IHave.
 
Middels het Verdrag van Istanbul – van de Raad van Europa – is geweld tegen vrouwen erkend als een schending van mensenrechten. Volgens dit verdrag is het de taak van overheden om vrouwen te beschermen tegen geweld, en des te meer om het geweld te voorkomen. Dit verdrag was een historische mijlpaal. In 2018 zal Nederland een verklaring moeten afleggen in hoeverre wij ons hebben gecommitteerd aan deze verplichtingen. In het kader hiervan is het relevant om het te hebben over de betekenis van dit verdrag.
 
Tijdens dit symposium zullen experts een kritische blik werpen op de ontwikkelingen en de internationale aanpak van gender based violence. De centrale vraag zal zijn: in hoeverre beïnvloed internationaal recht de implementatie van lokale wetten en beleid met betrekking tot gender based violence? Welke stappen dienen wij allereerst te nemen met het oog op de toekomst? Meer informatie over het programma is beschikbaar op de website van Atria.
 
De sprekers zullen onder meer zijn: Rosa Freedman (University of Reading), Rashida Manjoo (University of Cape Town en voormalig VN Speciaal Rapporteur over geweld tegen vrouwen), Elizabeth Odio Benito (voormalig Minister van Justitie van Costa Rica en voormalig rechter bij het Internationaal Strafhof), Renée Römkens (University of Amsterdam / Atria), Rosa Logar (lid van het GREVIO: het comité dat de implementatie van het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa controleert), Fleur van Leeuwen (Senior affiliated researcher/Atria, over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en jurisprudentie over de rol van gender bij huiselijk geweld) en Ineke Boerefijn (coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens).
 
De kosten van het symposium bedragen €75,- (speciale prijs voor studenten en PhD’s van €25,-), inclusief lunch en afsluitende netwerk borrel. Toegangskaartjes kunnen gekocht worden via de website van Atria.
Het symposium wordt georganiseerd door Atria in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, en met ondersteuning van de gemeente Amsterdam.