Uitstel in 8 December strafproces Suriname

PARAMARIBO. De Krijgsraad van Suriname heeft op 9 februari 2017 het 8 December strafproces uitgesteld. Tien dagen eerder, op 30 januari, had de Krijgsraad besloten dat auditeur-militair Roy Elgin zijn requisitoir mocht houden.

Op 9 februari 2017 werd de strafeis verwacht. In plaats daarvan heeft auditeur-militair Roy Elgin die dag aangegeven dat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om een verzoek van het OM ter beëindiging van het strafproces, af te wijzen.

De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, merkte volgens Starnieuws op 9 februari 2017 op dat de Krijgsraad niet op de hoogte was van het hoger beroep. Na een korte schorsing is besloten de zitting uit te stellen, aldus Starnieuws. Het resultaat van het hoger beroep, dat is aangetekend bij het Hof van Justitie, wordt afgewacht.

Het 8 December strafproces gaat over de Decembermoorden in 1982, toen vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime van Suriname werden geëxecuteerd.

Bronnen

Starnieuws 9 februari 2107, ‘OM heeft beroep aangetekend tegen besluit Krijgsraad’.

Starnieuws 9 februari 2017, ‘Zitting Krijgsraad tot nader orde uitgesteld’.

NRC 10 februari 2017, ‘Zaak-Bouterse geschorst – voor de zoveelste keer’.