Vacature: Redactiesecretaris Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) is hét toonaangevende vaktijdschrift op het terrein van de mensenrechten in Nederland. De redactie van het NTM is op zoek naar een nieuwe redactiesecretaris om het productieproces van het tijdschrift te beheren.

Taken

De redactiesecretaris is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de coördinatie van het productieproces, inhoudende: het verzamelen van de ingezonden kopij, het ondersteunen van redacteuren bij het terugkoppelen van het redactioneel commentaar aan auteurs, het begeleiden van de redactie-assistent(en) bij de eindredactie, het aansturen van de lay-outmedewerker, de coördinatie van de drukproevencheck en het versturen van de definitieve stukken naar de drukker;
  • het voorbereiden van vergaderingen, waaronder: het opstellen van de agenda, het anonimiseren van de ingezonden stukken, het toevoegen van de beoordelingsformulieren, het printen en verzenden van stukken, het maken van de concept-inhoudsopgave;
  • het notuleren bij redactievergaderingen;
  • het onderhouden van contacten met (potentiële) auteurs, de chroniqueurs van de vaste kronieken, de redactie-assistent(en), de lay-out medewerker en de drukkerij.

De redactiesecretaris voert zijn/haar werkzaamheden uit onder leiding van de hoofdredacteur en ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Wie zoeken wij?

Vereiste is dat je affiniteit hebt met en kennis van mensenrechten en een reeds bestaand netwerk in het veld strekt ter aanbeveling. Bovenal ben je enthousiast en bereid om je actief in te zetten voor het werk van de redactie. Bij voorkeur werk je al in de academische wereld en kun je de werkzaamheden van de redactiesecretaris daarmee combineren.

Over het NTM

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten – tot 2009 verschenen onder de naam NJCM-Bulletin – is een uitgave van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ). Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over en het analyseren en becommentariëren van ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, die van belang zijn voor de
Nederlandse rechtsorde of het Nederlandse buitenlands beleid. Het NTM verschijnt vier maal per jaar en bevat onder meer artikelen over actuele mensenrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk. Ieder nummer bevat tevens een rubriek met divers ICJ- en NJCM-nieuws.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en enthousiast over deze mogelijkheid, stuur dan vóór 12 september 2022 een motivatiebrief en CV aan onze hoofdredacteur Ingrid Leijten (A.E.M.Leijten@tilburguniversity.edu). Heb je nog vragen over de functie dan kun je die stellen aan de huidige redactiesecretaris, Lynn Hillary, via NJCM-Bulletin@LAW.leidenuniv.nl.