Vacature: redactiesecretaris voor het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) is het toonaangevende vaktijdschrift op het terrein van de mensenrechten in Nederland. De redactie van het NTM is op zoek naar een nieuwe redactiesecretaris om het productieproces van het tijdschrift te beheren. De redactiesecretaris voert haar/zijn werkzaamheden uit onder leiding van de voorzitter van de redactie en ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.

Taken

De redactiesecretaris is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de coördinatie van het productieproces, inhoudende: het verzamelen van de ingezonden kopij, het ondersteunen van redacteuren bij het terugkoppelen van het redactioneel commentaar aan auteurs, het begeleiden van de redactieassistent bij de eindredactie, het aansturen van de lay-out medewerker, de coördinatie van de drukproeven-check en het versturen van de definitieve stukken naar de drukker.
  • het voorbereiden van vergaderingen, waaronder: het opstellen van de agenda, het anonimiseren van de ingezonden stukken, het toevoegen van de beoordelingsformulieren, het printen en verzenden van stukken, het maken van de concept-inhoudsopgave.
  • het notuleren bij vergaderingen.
  • het onderhouden van contacten met (potentiële) auteurs, de chroniqueurs van de vaste kronieken, de redactieassistent, de lay-out medewerker en de drukkerij.

Wie zoeken wij?

Vereiste is dat je affiniteit hebt met en kennis van mensenrechten. Een reeds bestaand netwerk in het veld strekt ter aanbeveling. Bovenal ben je enthousiast en bereid om je actief in te zetten voor het werk van de redactie. Bij voorkeur werk je al in de academische wereld en kun je de werkzaamheden van de redactiesecretaris daarmee combineren.

Over het NTM

Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten – tot 2009 verschenen onder de naam NJCM-Bulletin – is een uitgave van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over en analyseren en becommentariëren van ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor zover die van belang zijn voor de Nederlandse rechtsorde of het Nederlandse buitenlands beleid.

Het NTM verschijnt viermaal per jaar en bevat onder meer (wetenschappelijke) artikelen over actuele mensenrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk, vaste kronieken over relevante ontwikkelingen bij de Europese Unie, Raad van Europa en de Verenigde Naties en een rubriek met NJCM-nieuws.

Geïnteresseerd?

Solliciteer dan door middel van een motivatiebrief en CV en stuur deze t.a.v. redactievoorzitter Nelleke Koffeman naar: NJCM-Bulletin@LAW.leidenuniv.nl vóór 19 oktober aanstaande. Heb je nog vragen? Wend je dan tot de huidige redactiesecretaris, Melvin Kremers, via hetzelfde emailadres.