Vacature: Voorzitter Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders zoekt een voorzitter van het bestuur. Het Huis voor Klokkenluiders biedt voorzieningen voor en ondersteuning van klokkenluiders.

Over het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders is op 1 juli 2016 van start gegaan op basis van de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders biedt voorzieningen voor en ondersteuning van klokkenluiders, waaronder het verlenen van advies en psychosociale ondersteuning aan klokkenluiders, het verrichten van onderzoek naar bejegening van klokkenluiders en naar maatschappelijke misstanden, bijdragen aan preventie van integriteitschendingen en aan de verbetering van de positie van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders wil hiermee de positie van klokkenluiders versterken en daarmee de integriteit en het functioneren van publieke, semipublieke en private organisaties en van de democratische rechtsstaat verbeteren. Het Huis voor Klokkenluiders geeft zo invulling aan haar dubbele doelstelling: de rechtsbescherming van klokkenluiders en het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden.

Belangrijkste taken:

 • het goed laten functioneren van het Huis;
 • tijdig (laten) voorbereiden en uitvoeren van de bij wet opgedragen taken en bewaken van de kwaliteit van de daarbij gebruikte procedures;
  zorg dragen voor de zorgvuldige behandeling van personen en instellingen die met het Huis in contact komen;
 • zorg dragen voor de positionering van het Huis en de samenwerking met andere organisaties zoals inspecties en toezichthouders;
 • signaleren van niet tot een persoon te herleiden ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden;
 • geven van algemene voorlichting en formuleren van algemene aanbevelingen over het omgaan met een vermoeden van een misstand;
  vertegenwoordigen van het Huis voor Klokkenluiders bij bijeenkomsten, bijvoorbeeld van belangengroeperingen, binnen het bedrijfsleven of wetenschappelijke instellingen;
 • jaarlijkse verslaglegging aan de Tweede Kamer over de taakuitoefening;
 • afleggen van verantwoording over het functioneren van het Huis aan de minister.

Geïnteresseerd?

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met dhr. Erwin Muller, interim bestuurder Huis voor Klokkenluiders (088-3713033). Voor informatie over de sollicitatieprocedure neemt u contact op met Saskia Azier (saskia.azier@minbzk.nl/06-38825170). Bekijk de volledige vacature hier, of op de site van het Huis voor Klokkenluiders.