Vacature: voorzitter NJCM werkgroep Europees recht (vrijwillig)

De NJCM werkgroep Europees recht is op zoek naar een enthousiaste voorzitter, die kennis van zaken heeft op het terrein van het Europese recht en aantoonbare affiniteit met mensenrechten.

Wie zijn we?

De werkgroep zet zich in om de mensenrechten in de Europese Unie en de Raad van Europa te verbeteren. Daarbij speelt steeds de vraag wat de invloed hiervan is op Nederlandse wetgeving en beleid.

De werkgroep bestaat momenteel uit 20 vrijwilligers, die allen een juridische achtergrond hebben. Zij zijn onder andere werkzaam in de advocatuur, bij diverse ministeries, bij NGO’s of in het bedrijfsleven. Ook studenten zijn welkom. De werkgroep vergadert ongeveer om de 6 weken, de laatste tijd online, maar dat kan ook op de campus van de Universiteit Leiden in Den Haag.

Wat doet de werkgroep?

Op dit moment houdt de werkgroep zich bezig met een reactie op het Nederlandse actieplan met betrekking tot het Murray-arrest van het EHRM. De werkgroep reageert regelmatig op consultaties van de EU, of van Comités van de Raad van Europa. Recent was de werkgroep betrokken bij consultaties over het Europees Sociaal Handvest, een EU-kinderrechtenstrategie, een EU-raadpleging over de rechtsstaat en de Europese pijler van sociale rechten. Daarnaast heeft de werkgroep meegewerkt aan brieven omtrent de maatregelen rond de COVID-pandemie, zowel op landelijk als Europees niveau. Ook organiseert de werkgroep regelmatig seminars over ontwikkelingen binnen het Europese recht.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een enthousiaste voorzitter, die kennis van zaken heeft op het terrein van het Europese recht en aantoonbare affiniteit met mensenrechten. De voorzitter houdt de ontwikkelingen binnen de werkgroep bij en fungeert daarbij als een coach voor de subgroepen en individuele leden. Ook organiseert de voorzitter de vergaderingen en zit deze voor. De voorzitter coördineert en stuurt de activiteiten van (de leden van) de werkgroep. De voorzitter is daarnaast de contactpersoon van de werkgroep voor het NJCM secretariaat en het bestuur. Net als de andere leden van de werkgroep is hij/zij lid van het NJCM en wordt van deze vrijwilliger een commitment van twee jaar gevraagd. Gemiddelde tijdbesteding wordt geschat op 3-4 uur per week.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan je CV en korte motivatie voor 23 november 2021 naar Floor van Holsteijn, onder vermelding van ‘sollicitatievoorzitter WG EUR’ via wgEUR@hotmail.com.