Vacature: Voorzitter NJCM Werkgroep Verdragsrapportages (vrijwillig)

De werkgroep Verdragsrapportages van het NJCM is op zoek naar een enthousiaste voorzitter met affiniteit en kennis op het gebied van internationaal recht en aantoonbare affiniteit met mensenrechten.

Wie zijn we?

De leden van de werkgroep Verdragsrapportages houden zich bezig met het monitoren van de implementatie van internationale mensenrechtelijke verplichtingen door het Koninkrijk der Nederlanden. Dit doen zij voornamelijk door het schrijven van alternatieve rapportages aan VN-Comités.

Momenteel bestaat de Werkgroep uit 5 vrijwilligers die allemaal een juridische achtergrond hebben en zich graag inzetten voor het verbeteren van mensenrechten in Nederland. De werkgroep verwelkomt leden uit alle hoeken: zij kunnen werkzaam zijn bij de overheid, ngo’s, advocatuur of het bedrijfsleven maar ook studenten zijn van harte welkom. De werkgroepleden komen gemiddeld één keer per maand bijeen.

Wat doet de werkgroep?

De voornaamste taak van de werkgroep Verdragsrapportages is het monitoren van de implementatie van internationale mensenrechtelijke verplichtingen door Nederland. Hierbij speelt het schrijven van alternatieve rapportages een belangrijke rol. Deze rapportages geven inzicht in hoe het Koninkrijk haar verplichtingen uit een specifiek verdrag implementeert en waar de knelpunten zitten. Tijdens het schrijven houdt de werkgroep nauw contact met (academische) experts, maatschappelijke organisaties, ngo’s en soms de overheid.

Verder neemt de werkgroep deel in procedures van de VN-Mensenrechtenraad. Dit kan bijvoorbeeld door het schrijven van een rapportage voor de mensenrechtenexamens over het Koninkrijk en door nauw in contact te staan met VN-rapporteurs.

Leden worden uitgenodigd om ook zelf met creatieve ideeën aan te komen, zoals het schrijven van een opiniestuk of het organiseren van een seminar.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste voorzitter met kennis van zaken, een passie voor internationaal recht en aantoonbare affiniteit met mensenrechten. De voorzitter is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de werkgroep en het bewaken van de continuïteit. Een belangrijk onderdeel is het coördineren van de schrijfprocessen tijdens het schrijven van een schaduwrapportage. Daarbij is de voorzitter niet alleen degene die een faciliterende en corrigerende functie vervult maar ook degene die contacten onderhoudt met andere belangrijke stakeholders (zoals het maatschappelijk middenveld, overheid, academici en de gecommitteerde).

Verder is de voorzitter de contactpersoon van de werkgroep voor het bestuur en het NJCM secretariaat. Een aantal keer per jaar sluit de voorzitter aan bij de Voorzittersvergadering, waarin alle werkgroep voorzitters bijeen komen en overleg voeren met het NJCM secretariaat.

De voorzitter is lid van het NJCM en van hem/haar wordt een duurzame commitment verwacht. Tijdsbesteding is gemiddeld 4-5 uur per week.

Meer vragen of interesse? Neem contact op met de huidige voorzitter van de werkgroep via voorzitter.verdragsrapportages@gmail.com.