Vacature: voorzitter werkgroep MEB

De werkgroep Mensenrechten en Bedrijfsleven (MEB) van het NJCM is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wat doet de werkgroep?

De werkgroep MEB zet zich in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de naleving van de UN Guiding Principles on Business & Human Rights (UNGP’s). De leden volgen nauwgezet wat de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland doen op dit terrein. In reactie daarop schrijft de werkgroep bijvoorbeeld een opiniestuk, een brief aan de Tweede Kamer of organiseert een seminar. Ook denkt de werkgroep regelmatig mee op dossiers van het PILP-NJCM dat strategische procedures voert, de International Commission of Jurists (ICJ) en andere organisaties.

Momenteel onderzoekt de werkgroep verschillende kwesties rondom klimaatverandering, het werkt mee aan de mogelijkheden voor verplichte naleving van mensenrechten door het bedrijfsleven en het verdiept zich in de gevolgen van het gebruik van kunstmatige intelligentie door bedrijven voor mensenrechten. Lees meer over recent gerealiseerde activiteiten van de werkgroep MEB in het jaarverslag over 2019.

Over de werkgroep

De werkgroep MEB telt momenteel circa twintig leden, van wie de meesten jurist zijn. Toch is het een divers gezelschap: de een werkt in de wetenschap, de ander is advocaat of werkt voor een NGO of overheidsinstantie. De voorzitter van de werkgroep waakt voor een goede balans tussen junior- en senior leden. Ter bevordering van de werkbaarheid is de werkgroep onderverdeeld in subgroepen. Elke subgroep werkt aan een zelfgekozen, specifiek thema. De werkgroep vergadert gemiddeld om de twee maanden, tweemaal per jaar is er een sociaal uitje in de vorm van een etentje.

Wie zoeken we?

De nieuwe voorzitter van de werkgroep is een bevlogen vrijwilliger met kennis van mensenrechten en bedrijfsleven en de actuele discussies op dit terrein. De voorzitter inspireert en coacht subgroepen en individuele leden, beheert de agenda van de werkgroep en is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenbestand. Eens in de twee maanden organiseert de voorzitter een werkgroepvergadering en zit deze voor. De voorzitter is de link tussen de werkgroep en de Vereniging NJCM. Net als de andere leden van de werkgroep is hij/zij lid van het NJCM en wordt van deze vrijwilliger een commitment van twee jaar gevraagd. Gemiddelde tijdbesteding wordt geschat op 2-3 uur per week.

Enthousiast?

Solliciteer dan vóór 4 december 2020 en stuur een korte motivatie en je CV naar Franka Olujic, uitvoerend directeur van het NJCM, o.v.v. ‘sollicitatie Vz WG MEB’: NJCM@law.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met de huidige voorzitter MEB Kamala Laghate (06-28884265).