Voorzitter gezocht voor NJCM-werkgroep Staats- en Bestuursrecht

Wie zijn we?

De werkgroep Staats- en Bestuursrecht (SBR) richt zich op mensenrechtelijke onderwerpen op het vlak van het staats- en bestuursrecht. Het toetsen van beleid en (uitdagende) constitutionele vraagstukken aan de Grondwet en internationale verdragen maakt deel uit van de portefeuille van deze werkgroep. Inlichtingen en veiligheid, discriminatie en openbare orde zijn zomaar wat onderwerpen die voorbijkomen. Meer specifiek heeft de werkgroep zich de afgelopen jaren beziggehouden met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017), het recht tot vergadering en betoging (de wijze waarop demonstraties steeds vaker worden ingeperkt), en kunstmatige intelligentie en mensenrechten.

Net als de andere werkgroepen van het NJCM bestaat de werkgroep SBR uit vrijwilligers, voornamelijk maar niet alleen met een juridische opleiding en met verschillende achtergronden. Leden van de werkgroep SBR zijn onder meer werkzaam in de advocatuur, in de academische wereld en bij de overheid. De werkgroep komt maandelijks bijeen in Den Haag of Amsterdam.

Wat doen we?

Waar nodig organiseert de werkgroep activiteiten om politiek, wetgeving en beleid op dit gebied te beïnvloeden. Dit beïnvloeden van beleid gebeurt bijvoorbeeld door het schrijven van reacties (consultaties) op wetsvoorstellen en (ongevraagde) adviezen aan de regering en/of het parlement. Het vergroten van kennis geschiedt doorgaans door het organiseren van seminars over actuele ontwikkelingen of verdere verdieping op dit rechtsgebied.

Wie zoeken we?  

Een nieuwe voorzitter die in staat is met kennis van zaken en op inspirerende wijze de werkgroep te leiden. Deze persoon heeft ruime ervaring op het terrein van het staats- en bestuursrecht en aantoonbare affiniteit met mensenrechten. De voorzitter signaleert tijdig ontwikkelingen op het terrein van mensenrechten in het staats- en bestuursrecht en heeft zowel het juridische als het politiek-bestuurlijke inzicht dat nodig is om in te schatten op welke wijze het NJCM op deze ontwikkelingen kan inspelen.

Contact  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NJCM-secretariaat door te bellen op 071-5277748 of een e-mail te sturen naar NJCM@law.leidenuniv.nl.

Geïnteresseerden kunnen een CV en motivatiebrief mailen naar hetzelfde e-mailadres. In het onderwerp van de e-mail graag vermelden: ‘Sollicitatie voorzitter WG SBR’.