Wil jij lid worden van het NJCM bestuur?

Word lid van ons bestuur en help mensenrechten in Nederland te bevorderen!

Het NJCM bestuur committeert zich aan de missie en de waarden van het NJCM en zet zich in om mensenrechten te waarborgen. Als bestuurslid draag je hier actief aan bij door samen te werken met de bureaumedewerkers, deel te nemen aan vergaderingen en strategiesessies, en door verbinding te zoeken en creëren binnen je netwerk en daarbuiten.

Wij zijn op dit moment opzoek naar een voorzitter evenals een algemeen bestuurslid.

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ). Wij zijn  uitgegroeid tot een gezaghebbende organisatie die zich met succes inzet voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en binnen het Nederlands buitenlandse beleid.

Het werk van het NJCM wordt gerealiseerd dankzij vrijwilligers. Deze advocaten, juristen, wetenschappers, studenten en verdere betrokken houden  mensenrechtelijke ontwikkelingen binnen de maatschappij en politiek in de gaten. Zij becommentariëren wetsvoorstellen, schrijven brieven om het politiek beleid te beïnvloeden, en schrijven schaduwrapportages voor internationale mensenrechtencomités. Daarnaast benaderen zij politici, beleidsmakers, journalisten en mensenrechtenorganisaties op (inter)nationaal niveau om het belang van mensenrechten op te kaart te zetten.

Het NJCM vindt het belangrijk dat de kennis binnen de samenleving van mensenrechten en de ontwikkelingen op dat terrein moet blijven groeien. Daarom organiseert het NJCM seminars en andere bijeenkomsten over actuele mensenrechtelijke thema’s. Bovendien geeft het NJCM sinds 1976 het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Al meer dan 40 jaar is het NTM het belangrijkste vaktijdschrift over mensenrechten in Nederland.

Wat zijn de taken van het NJCM bestuur?

Samenwerken met NJCM-medewerkers en andere bestuursleden om de strategische richting van het NJCM te bepalen en begeleiding te geven rondom de activiteiten en de financiën van de organisatie.

 • Toewijding aan de missie en waarden van NJCM en bijdragen aan het bevorderen van ons mensenrechtenwerk.
 • Deelnemen aan zeswekelijkse bestuursvergaderingen.
 • Deelnemen aan bijeenkomsten over strategische planning en reflectie op de voortgang van de organisatie.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële weerbaarheid en het ledenbestand van het NJCM door verbinding te zoeken met nieuwe netwerken en donateurs
 • Betrokkenheid bij het bestuur kan deelname aan verschillende portefeuilles omvatten:
  • Voortgang Bureau, financiën, strategie, fondsenwerven, HR, voortgang werkgroepen, evenementen, projecten, externe juridische kwaliteit en professionele profilering.
 • Beschikbaarheid van minimaal twee jaar, mogelijk verlengbaar.
 • Functies binnen het bestuur van het NJCM zijn onbezoldigd.

Op dit moment zijn er twee vacatures:

 • Voorzitter
 • Algemeen bestuurslid

Wat is de rol van de voorzitter?

De verantwoordelijkheid van de voorzitter is, onder andere, het voorzitten van de bestuursvergaderingen; het samenstellen van een doelgerichte agenda met de juristen van het bureau; het helpen bestuursleden toe te wijzen aan verschillende portefeuilles; fungeren als aanspreekpunt voor bestuurlijke kwesties. De voorzitter beschikt over een  probleemoplossende houding; stelt voortgang en doelstellingen vast met de overige bestuursleden en zorgt ervoor dat deze worden gehaald; houdt leden verantwoordelijk voor het bijwonen van vergaderingen en het uitvoeren van taken.

Wat is de rol van een algemeen bestuurslid?

Een algemeen bestuurslid is belast met één of meerdere eerdergenoemde portefeuilles.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar kandidaten met kennis van en betrokkenheid bij mensenrechten, die een kritische blik kunnen richten op nationaal beleid en wet- en regelgeving en de risico’s hiervan voor (het waarborgen van) mensenrechten.

Kandidaten met diverse achtergronden en kandidaten die deel uitmaken van groepen die vaak te maken hebben met mensenrechtenschendingen moedigen we aan om te solliciteren.

Naast kandidaten met een juridische achtergrond verwelkomen we ook kandidaten met een andere professionele of activistische achtergrond op verschillende mensenrechtengebieden (niet beperkt tot non-discriminatie, feminisme, genderdiversiteit, klimaatrechtvaardigheid en digitale rechten) evenals beleidsmakers.

Bestuursleden dienen gevestigd te zijn in Nederland.

Onderstaande vaardigheden en ervaringen zijn welkom:

 • Affiniteit met besturen en/of strategische leiding aan een maatschappelijke organisatie;
 • Kennis van (of enthousiasme om meer te leren over) mensenrechten;
 • Ervaring bij een Grassroots organisatie;
 • Professionele en/of persoonlijke ervaring bij belangenbehartiging rond sociale, raciale, economische of ecologische rechtvaardigheid;
 • Professionele ervaring met het leiden of ondersteunen van organisatieveranderingen;
 • NGO-leiderschap;
 • Ervaring met andere verantwoordelijkheden bij een non-profitorganisatie;
 • Organisatieontwikkeling en/of personeelszaken;
 • Fondsenwerving en/of subsidieverleningsprocessen;
 • Financieel beheer;
 • Media en digitale communicatie.

Hoe te solliciteren?

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan praten we graag verder met je!

Stuur een mail naar bestuur@njcm.nl om te solliciteren naar een functie als bestuurslid van het NJCM met “[NJCM voorzitter + je naam]” of [NJCM algemeen bestuurslid + je naam] in de onderwerpregel en bijgevoegd:

 • Je CV
 • Een motivatieverklaring (maximaal 1 pagina), waarin de volgende vragen worden beantwoord:
  • Wat betekent de missie van het NJCM voor jou?
  • Wat interesseert je het meest aan het toetreden tot ons bestuur?
  • Hoe zouden jouw vaardigheden en ervaringen (persoonlijk en professioneel) zich vertalen in succes in deze rol?

Voor meer informatie of vragen over de vacature, neem dan gerust contact op met Monique Steijns via bestuur@njcm.nl.

We kijken ernaar uit om van je te horen!