Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 36, 2011, Nummer 4

Redactioneel

Redactie, 36-4, p. 429-432

Mensenrechten in discussie: linkse hobby, rechts liberaal gedachtegoed, of van ons allemaal?

Interview(s)

M. Kuijer, E. Myjer & R.A. Lawson, 36-4, p. 433-444

In memoriam mr. M. van der Stoel (1924-2011). Een internview met een onvermoeibare ‘gentleman-activist’

Artikelen

H.M.T. Holtmaat & A. Timmer, 36-4, p. 445-457

De SGP-zaak anders bekeken. Naar een holistische uitleg van artikel 7 VN-Vrouwenverdrag

A.L. van Driel Kluit, 36-4, p. 458-470

De Wet Bibob: innocent but still guilty?

Annotaties

M.L.P. Loenen, 36-4, p. 471-490

EHRM 18 maart 2011, Lautsi e.a. t. Italië, Het EHRM tussen Scylla en Charybdis