Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 35, 2010, Nummer 8

Redactioneel

Redactie, 35-8, p. 971-974

Een nationale Grondwet in de strijd tegen het allesverslindende monster uit Straatsburg

Artikelen

J.M. ten Voorde, 35-8, p. 981-996

Etnische achtergronden bij de bepaling van de straf

B.C. van Beers, 35-8, p. 997-1016

Menselijke maakbaarheid, menselijke waardigheid en de mensenrechten. Over de maakbare mens en conflicterende interpretaties van de menselijke waardigheid

Dissenting opinion(s)

Redactie, 35-8, p. 975-980

Reacties op Thierry Baudet (NRC Handelsblad, 13 november 2010)

Annotaties

M.R. Bruning, 35-8, p. 1017-1031

EHRM 23 maart 2010, M.A.K. & R.K. t. VK, Vermoedens van kindermishandeling: actie maar uiterste zorgvuldigheid geboden!

C. Forder, 35-8, p. 1032-1043

EHRM 1 april 2010, S.H. e.a. t. Oostenrijk, Heeft iedereen het recht om een genetische ouder te worden?

J. Uzman, 35-8, p. 1044-1061

EHRM 27 april 2010, Tănase t. Moldavië, Meervoudige nationaliteit van politici: een kwestie van loyaliteit?

M. Tydeman-Yousef, 35-8, p. 1062-1075

EHRM 10 juli 2010, Jehova’s Witnesses of Moscow t. Rusland, Zelfbeschikking en autonomie verheven tot pijlers van het hele EVRM

T.J.M. Mertens, 35-8, p. 1076-1088

EHRM 17 mei 2010, Kononov t. Letland, Rechtspraak of geschiedschrijving? Geen schending van artikel 7

S. Garvelink, 35-8, p. 1089-1105

EHRM 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland, Het tonen der instrumenten. Over de juridische kwalificatie van dreigen met foltering tijdens verhoor en de toelaatbaarheid van het aldus verkregen bewijs in het strafproces

J.H. Gerards & H.-M.Th.D. ten Napel, 35-8, p. 1106-1116

EHRM 20 mei 2010, Kiss t. Hongarije, De ‘grondwetsherziening van Martijn’ revisited: over kiesrecht en het verbod van discriminatie op grond van handicap