Publicaties

Hier treft u een overzicht van alle publicaties die zijn verschenen bij de Stichting NJCM-Boekerij.
Publicaties die nog op voorraad zijn, kunt u bestellen via het bestelformulier.

Recente publicaties

Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief

G. Cardol, T. Veerman & A. Wolthuis (red.), 2015, nr. 56 / € 22,50 (leden: € 20,-)

Vrouwe Justitia zucht en steunt. Hoe houden we de rechtsstaat toekomstbestendig?

N. Achterberg, T. van den Brandt, e.a. (red.), Lustrumbundel, 2015, nr. 55 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Het recht op bronbescherming: hoe verder na Voskuil en Sanoma?

S. Poppelaars, Scriptieprijs, 2014, nr. 54 / € 12,50 (leden: € 10,-)

Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van mensenrechten

C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis (red.), 2012, nr. 53 / € 29,50 (leden: 27,-)

Building on Basic Principles, 25 Years Lawyers for Lawyers 15 April 2011

Lawyers for Lawyers, 2011, nr. 52 / € 15,- (leden: € 12,50)

60 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een lichtend voorbeeld?

Special NTM/NJCM-Bulletin, 2010, nr. 51 / € 22,50 (leden: € 17,50)

Inspiratie voor mensenrechteneducatie, Democratisch burgerschap en mensenrechten in het (burgerschaps)onderwijs

B. Oomen & M. Vrolijk, 2010, nr. 50 / € 15,- (leden: € 12,50)