08/03/18

19.00-20.30 uur, De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam

Digitale privacy, Wiv & NGO’s

15/03/18

15.30 - 17.30, Aula van het Institute of Social Studies (ISS), Kortenaerkade 12, Den Haag

Privacy in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een zegen of een vloek?

23/03/18

15.00-17.00 uur, Academiegebouw Universiteit Utrecht

Artikel 1-lezing 2018: Grondwet en historische ongelijkheid

12/04/18

17.30 uur, Het Nutshuis, Den Haag

Algemene Leden Vergadering