Studentencompetities

Het NJCM heeft twee competities voor studenten: De Thoolen NJCM-Scriptieprijs en de Schoemaker-Sustainalytics essay-wedstrijd. De winnaar van de scriptieprijs wordt beloond met de publicatie van zijn of haar scriptie door de Stichting NJCM-Boekerij. De winnaar van de essay-wedstrijd mag stagelopen bij Sustainalytics en daar zijn of haar idee verder uitwerken tot een wetenschappelijk artikel. Met deze prijzen wil het NJCM startende juristen motiveren om zich ook tijdens hun carrière in te zetten voor de bescherming en ontwikkeling van mensenrechten.

Thoolen NJCM-scriptieprijs

De Thoolen NJCM-scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de beste ingezonden Masterscriptie over mensenrechten in Nederland. Om mee te doen, moet je je scriptie tot 1 november 2023 in viervoud inleveren bij het NJCM-secretariaat. Je scriptie moet geschreven zijn in het academisch jaar 2021-2022 of 2022-2023. Zie het Reglement voor de rest van de voorwaarden.

Een deskundige jury

De ingezonden scripties worden beoordeeld door een jury van prominente juristen:

Mr. Hans Thoolen, medeoprichter en eerste voorzitter NJCM
Mr. dr. Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur, College voor de Rechten van de Mens
Mr. dr. Michiel van Emmerik
, universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit
Mr. Marilyn Haimé, gepensioneerd voormalig Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving respectievelijk Directeur Inburgering en Integratie
Prof. dr. Jasper Krommendijk,
hoogleraar Rechten van de Mens, Radboud Universiteit
Prof. dr. Rick Lawson, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden
Mr. Tamara Trotman, raadsheer Hoge Raad

Veelbelovende winnaars

Wie treden er in de voetsporen van deze mensenrechten-deskundigen? Wellicht de winnaars van de Thoolen NJCM-scriptieprijs:

2021: Irthe de Jong
Climate Justice Before International Human Rights Adjudicators: why climate-related human rights cases should be approached with an intersectional lens
2019: Lucia van der Meulen
Combating sexism through human rights
2017: Sylvie McCallum Rougerie

Police Failures to Combat Sexual Assault: Lessons from International and Regional Human Rights Law for Improving Accountability under the Canadian Charter of Rights and Freedoms
2015: Janneke Allers
Bezuinigingen in het licht van sociale grondrechten. In hoeverre beperken verdragen de ruimte om regressieve maatregelen te nemen?
2013: Suzanne Poppelaars
Het recht op bronbescherming: Hoe verder na Voskuil en Sanoma?
2011: Laura Henderson
Tortured reality. How media framing of waterboarding affects judicial independence
2009: Erik van de Sandt
A child’s story for global peace and justice. Best practices for a child-friendly environment during the statement- and testimony-period in respect of the Rome Statute and the International Criminal Code
2007: Shekufeh Jalali Manesh
Het recht van het kind op behoorlijke huisvesting en het BLOEM-model
2005: Janine de Vries
Sexual violence against women in Congo. Obstacles and remedies for judicial assistance

Wie is Hans Thoolen?

Hans Thoolen (1947) richtte in 1974 het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten op samen met medewerkers en studenten uit Leiden. Hij was voorzitter van het NJCM tot hij in 1977 uitvoerend secretaris werd bij de International Commission of Jurists (ICJ) in Genève, de moederorganisatie van het NJCM. Daarna werd Thoolen de eerste directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) in Utrecht en werkte hij lange tijd voor de Verenigde Naties, met name bij het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen. Ook stond hij aan de wieg van non-gouvernementele organisaties als International Alert, HURIDOCS, True Heroes en, in 1993, de Martin Ennals Award voor mensenrechtenactivisten. Tot april 2012 was hij voorzitter van de Martin Ennals Foundation, thans is hij er secretaris. Lees hier zijn blog: Hans Thoolen on Human Rights Defenders.

Schoemaker-Sustainalytics Business & Human Rights Student Competition

Master-studenten met interesse voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten kunnen meedoen aan de tweejaarlijkse Schoemaker-Sustainalytics essay-wedstrijd. Heb je een idee voor een onderzoek op dit terrein, beschrijf het in 500 woorden en ding mee naar de stageplaats bij Sustainalytics. Stuur je essay uiterlijk 19 februari 2018 op naar NJCM@law.leidenuniv.nl. Zie het Reglement (Engels) voor alle vereisten en houd onze social media-kanalen in de gaten voor de volgende deadline!

Eerbetoon

De Schoemaker-Sustainalytics essay-wedstrijd is een gezamenlijk initiatief van Sustainalytics en het NJCM als eerbetoon aan Daan Schoemaker na zijn plotselinge overlijden in 2012. Daan Schoemaker was vice-voorzitter van het NJCM en expert op het gebied van bedrijven en mensenrechten bij Sustainalytics. Schoemaker’s onderzoek en analyse van de Ruggie Principles maakte recent nog onderdeel uit van het vak ‘Corporate Social Responsibility’ aan de Harvard Kennedy School, gegeven door professor John Ruggie zelf.

Eerdere winnaars

2018: Thirza Moolenaar
Disclosure and responsible corporate conduct: how the law can accommodate transparency of Dutch public companies
2016: Livia Wyss
An International Arbitration Tribunal on Business and Human Rights: Can it help close the accountability gap?
2014: Remco Slim
How can corporations cope with the increasing uncertainty regarding their accountability in a fragmented judicial Human Rights system?