Dossiers

In Dossiers verzamelt het NJCM eigen en andere stukken die onder hetzelfde mensenrechtelijke thema vallen.

Dossier Detentie

Mensen worden opgesloten: in gewone detentie, jeugddetentie, vreemdelingendetentie of gedwongen in een psychiatrische kliniek. Van voorlopige hechtenis tot levenslang.

Bekijk dossier

Dossier Discriminatie

We zijn allemaal gelijk voor de wet. Maar ook in Nederland worden mensen soms ongelijk behandeld op grond van kenmerken die er niet toe doen: zij worden gediscrimineerd en achtergesteld op basis van geslacht, geloof, leeftijd, fysieke beperking of seksuele gerichtheid.

Bekijk dossier

Dossier Privacy

Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer kunnen grote consequenties hebben, terwijl ze veelal onzichtbaar gebeuren. Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn of haar privacy. Toch wordt aan dat recht voortdurend geknaagd.

Bekijk dossier

Dossier Migratie

Het bieden van asiel aan vreemdelingen en het garanderen van rechten van migranten staat toenemend onder druk. Hier lees je over het vreemdelingenrecht en asielbeleid in Nederland en de Europese Unie.

Bekijk dossier

Dossier Fundamentele vrijheden

Fundamentele vrijheden vormen de grondslag voor rechtvaardigheid en vrede in de wereld: mensen mogen een eigen (afwijkende) mening hebben, zich vrijelijk uiten in woord en geschrift, wel of geen godsdienst beleven en zich verenigen met anderen. Ze hebben recht op leven en op veiligheid en op een minimale levensstandaard.

Bekijk dossier

Dossier Mensenrechteneducatie

De bescherming en naleving van mensenrechten begint bij de kennis van die rechten en vrijheden. Helaas wordt hier op Nederlandse scholen nauwelijks aandacht aan besteed. Met het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE) pleit het NJCM ervoor om het Nederlandse onderwijs te baseren op mensenrechteneducatie.

Bekijk dossier