Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten

Jaargang 46, 2021, Nummer 4

In deze uitgave onder meer aandacht voor het EVRM als mobilisator voor rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht, de risico’s van risicoprofilering en COVID-19 en grondrechten in Aruba.

Artikelen

L.M. Huijbers, 46-4, p. 363-383

Het EVRM als motor voor verandering: De rol van mensenrechtenorganisaties in Straatsburg

N. Cammu, N.J. Vonk, 46-4, p. 384-397

Klankbord of Motor der verandering? De rol van het EHRM in de erkenning van ‘niet-traditionele’ gezinsvormen

B. Aarrass, 46-4, p. 398-418

Van A.B.C. tot Z. & T. – het EVRM als mobilisator voor rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht

R.H.T. Jansen, 46-4, p. 419-443

Toezicht onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017: een tour de force

E.R. Zeppenfeldt, 46-4, p. 444-463

COVID-19 en grondrechten in Aruba

V.E. Prins, 46-4, p. 464-484

De risico’s van risicoprofilering: het recht op non-discriminatie in predictive policing

Beschouwingen

J.W. Mensink, 46-4, p. 483-498

Verdergaande gegevensverwerkingen via de Wet gegevensverwerkingen door samenwerkingsverbanden

Actualiteiten

V. Burmistrova, A. Hoogenboom, L.M. Huijbers & J.R.E. Stolk, 46-4, p. 501-507

Mensenrechten-actualiteiten.NL

L.R. Glas, K. van der Pas & C.M.S. Loven, 46-4, p. 506-516

Chroniques Strasbourgeoises

J.G.H.M. van den Biggelaar, L.F. Ludwig & J. van Wermeskerken, 46-4, p. 517-530

Tussen New York en Genève: VN-kroniek

B.E.P. Myjer, 46-4, p. 530-534

COVID-wappies, serieuze klagers en het EHRM in COVID-tijden

NJCM/ICJ-berichten

NJCM-bestuur, 46-4, p. 531-555

Jaarverslag vereniging NJCM 2020

NJCM-bestuur, 46-4, p. 556-560

Notulen algemene ledenvergadering vereniging NJCM